Stikstofcrisis

Wéér een boerendemonstratie. Maar waarom eigenlijk?

19 februari 2020 06:57 Aangepast: 19 februari 2020 07:05
Boeren protesteerden in oktober vorig jaar tegen de strenge stikstofregels. Beeld © ANP

Ze hielden afgelopen najaar al veel protestacties, maar vandaag gaan de boeren wéér naar Den Haag om te demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Waarom eigenlijk? En heeft het nog zin?

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) verwacht dat, net als bij de eerdere betogingen, duizenden tractoren naar het Malieveld zullen rijden. Zij willen de druk opvoeren in aanloop naar de stikstofdiscussie in de Tweede Kamer donderdag.

De boeren zijn dit keer niet welkom op het Malieveld. Dat moet nog bijtrekken van hun laatste protestactie. Wel kunnen de boeren terecht op het naastgelegen park Koekamp. Hun tractoren kunnen ze parkeren op drie wegen in de buurt van het Malieveld en de Koekamp.

Niet over snelweg

"De boeren komen weer uit het hele land', vertelt Jeroen van Maanen, actieleider van FDF. De organisatie roept de boeren op niet over de snelweg met een tractor naar Den Haag te komen. De actiegroep wil zich houden aan de oproep van de politie dat de boeren over B-wegen moeten rijden.

Gaan ze weer harde taal gebruiken? "We hebben een rijk palet aan sprekers", zegt Van Maanen. "De één zal harde woorden gebruiken, de ander verbindende woorden. Soms zijn harde woorden nodig, het is niet zo dat hoe harder we erin gaan, hoe beter het wordt. We moeten de middelen kiezen die de grootste impact hebben."

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Honderden miljoenen voor boeren in strijd tegen stikstof

Waarom dit protest?

De boeren gaan weer naar Den Haag omdat ze het niet eens zijn met de CO2- en stikstofmetingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de Tweede Kamer wordt 's ochtends gesproken over de stikstofcrisis.

Het Mesdag Zuivelfonds, een soort denktank voor de melkveehouderij, wilde samen met de stichting Stikstofclaim duidelijkheid over alle meetgegevens waarop het toekomstige stikstofbeleid wordt gebaseerd en spande een kort geding aan. Donderdag later op de dag komen ze met eigen doorrekeningen van de RIVM-cijfers.

Omdat in de politiek de discussie al in de ochtend wordt gevoerd, heeft demonstreren op donderdag geen zin meer. Willen de boeren invloed hebben op de discussie in de Kamer, dan moeten ze vandaag van zich laten horen.

Van kleine veestapel tot minder huisdieren: zo lossen we het stikstofprobleem op

Hoe worden we een stikstofarmer land?

Vissers doen mee

Dit keer worden de boeren niet gesteund door de bouwsector, maar door de vissers. De visserijbond Stichting Eendracht Maakt Kracht (EMK) vindt dat de vissers steeds minder ruimte hebben om te vissen. Ze maken zich vooral zorgen om de bouw van grootschalige windmolenparken op zee.

"We worden dubbel gepakt", stelt schipper Dirk Kraak. "De overheid wil windmolenparken op zee en natuurorganisaties willen als natuurcompensatie visgebieden sluiten." Zo komen volgens EMK de vissers in de knel.

De stichting stelt dat door het klimaat- en milieubeleid niet alleen de agrarische sector wordt gepakt, maar ook de Noordzeevissers. Tijdens het boerenprotest zal de voorzitter een speech houden, zodat de politiek en het publiek weten wat er volgens hen in de vissector aan de hand is.

Wat heeft het kabinet al gedaan?

Het kabinet stelt 172 miljoen euro beschikbaar voor boeren die hun stallen vernieuwen of verduurzamen. Ook komt er een fonds voor boeren die willen omschakelen naar kringlooplandbouw. Andere maatregelen die het kabinet nam:

  • Het kabinet stelt 350 miljoen euro beschikbaar voor veehouders die zelf aangeven te willen stoppen. Eerder was al bekend dat varkenshouders geld konden krijgen als ze zouden stoppen met hun bedrijf. 
  • Er is 172 miljoen euro beschikbaar voor innovatie en brongerichte verduurzaming van stallen.
  • Er komt een omschakelfonds voor boeren die willen omschakelen naar kringlooplandbouw en extensivering van veehouderijbedrijven rondom natuurgebieden wordt gefaciliteerd.
  • Er komen coaches om boeren 'persoonlijk te ondersteunen' bij het nemen van maatregelen om de stikstof terug te dringen. Ook organiseert het Rijk de komende maanden samen met provincies regiobijeenkomsten voor boeren om de mogelijkheden toe te lichten.
  • Er komt een netwerk van proefbedrijven in de melkveehouderij voor onderzoek en kennisdeling om uitstoot van methaan en ammoniak te verminderen.
  • Er wordt samen met provincies gekeken hoe ongecontroleerde opkoop van veehouderijbedrijven kan worden voorkomen. Afspraken daarover zijn randvoorwaardelijk om extern salderen met veehouderijbedrijven open te stellen.
  • Er is met provincies afgesproken om beweiden en bemesten niet vergunningplichtig te maken.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore