Nederland

'Stikstofakkoord gemanipuleerd door ministerie'

28 december 2019 09:42 Aangepast: 28 december 2019 10:29
De heide op de Veluwe. Beeld © ANP Foto

Het ministerie van Economische Zaken zou ecologen onder druk hebben gezet om hun conclusies over de kans op herstel van Natura 2000-gebieden aan te passen.

Bij de totstandkoming van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) tussen 2011 en 2015 wilde het ministerie zo ruimte scheppen voor infrastructuurprojecten en bedrijfsuitbreiding. Natuurbehoud werd daaraan ondergeschikt gemaakt. Die conclusie trekt NRC in een reconstructie.

Onwelgevallige rapporten

Ambtenaren op het ministerie wilden dat de deskundigen hun analyses herschreven als natuurherstel onder het PAS niet zou lukken. Deze experts voelden zich daardoor soms genoodzaakt hun oordeel aan te passen, blijkt uit de reconstructie van NRC. Ook veranderden ambtenaren zelf onwelgevallige rapporten.

Ecologen moesten zogenoemde gebiedsanalyses maken. Daarin beoordeelden ze of en in hoeverre natuurgebieden in de PAS-plannen zouden herstellen van de schade die stikstof had aangericht.

De uiteindelijke analyses lieten allemaal zien dat het PAS succesvol zou zijn voor natuurgebieden. Maar, zegt een van de ecologen tegen de krant: "Je kunt nooit met 100 procent zekerheid zeggen dat voor zoveel gebieden de maatregelen tot het gewenste herstel gaan leiden."

Miniatuurvoorbeeld
Lees meer:

Uitspraak stikstofbeleid: vergunning grote wegenbouwprojecten onzeker

Natuurmaatregelen compenseren

Volgens NRC heeft de landbouwlobby een vooraanstaande positie gehad bij het onderhandelen over het PAS. Vakvereniging LTO Nederland hield café-sessies waarbij achtereenvolgende staatssecretarissen van Landbouw Henk Bleker (CDA) en Sharon Dijksma (PvdA) en de ambtelijke top aansloten.

Voormalig voorzitter van land- en tuinbouworganisatie LTO Albert Jan Maat herinnert zich die gesprekken, zegt hij in de krant. "Met een pot bier op tafel even de horloges gelijkzetten."

Het PAS vormde tussen 2015 en 2019 de basis voor vergunningverlening voor activiteiten waarbij stikstof wordt uitgestoten. Schade hierdoor aan Natura 2000-gebieden zou met een reeks natuurmaatregelen gecompenseerd moeten worden.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore