Ga naar de inhoud
42 procent van de stemmen

Oké, boomer! 'Boomer' is verkozen tot woord van het jaar

Foto ter illustratie. Beeld © Getty Images

De 'boomer' is de opvolger van de 'blokkeerfries'. Het woord is door Van Dale uitgeroepen tot woord van het jaar. Bijna 42 procent van de stemmers koos 'boomer' tot winnaar.

Dat heeft Van Dale bekendgemaakt. 'Klimaatspijbelaar' haalde de tweede plaats en 'klimaatdrammer' werd derde. Die woorden haalden een stuk minder stemmen: 14,2 procent en 9,6 procent.

Definitie

(jongerentaal) persoon, m.n. van gevorderde leeftijd, met ouderwetse denkbeelden of conservatieve opvattingen, synoniem fossiel ◦ verkorting van Engels baby boomer [geboortegolver] (Bron: Van Dale)

Blokkeerfries

Vorig jaar was blokkeerfries het woord van het jaar. De definitie daarvan: 'elk van de personen die in Friesland een wegblokkade hebben opgezet om anderen te verhinderen te demonstreren tegen een aspect van de sinterklaastraditie, door sommigen beschouwd als verdediger daarvan'.

Van Dale organiseert ook de verkiezing van het woord van het jaar in België. Daar werd dit jaar 'winkelhieren' verkozen tot winnaar. De definitie van winkelhieren is 'bij lokale bedrijven en winkels kopen'.

Millennials
Lees ook:
Millennials klagen nóg meer dan babyboomers

De 19 genomineerde woorden van 2019

 • Bezorgschaamte: schaamte die iemand voelt omdat de bezorging van een product dat hij bij een webshop heeft besteld, veel verkeers-, milieu- en andersoortige overlast veroorzaakt
   
 • Boomer: (jongerentaal) persoon, m.n. van gevorderde leeftijd, met ouderwetse denkbeelden of conservatieve opvattingen, synoniem fossiel ◦ verkorting van Engels baby boomer
   
 • Bruisregio: regio rond een grote stad, waar de bevolking groeit en de economie zich sterk ontwikkelt
   
 • Diversiteitsverlof: werkverlof op een zelfgekozen (religieuze) feestdag, m.n. als onderdeel van actief diversiteitsbeleid van een onderneming of instelling
   
 • Ecopopulisme: het op demagogische manier aandacht vragen voor milieuproblematiek en klimaatverandering, waarbij wordt ingespeeld op angsten, emoties en vooroordelen van het publiek
   
 • Foeigesprek: indringend gesprek van een politiefunctionaris met iemand die een regel of wet heeft overtreden, in voorkomende gevallen ook wel met de (vermoedelijke) daders van een misdrijf
   
 • Klimaatspijbelaar: leerling die spijbelt van school om de politiek te attenderen op de klimaatproblematiek
   
 • Klimaatdrammer: (ongunstig) iemand die hamert op de noodzaak van – in de ogen van critici draconische – klimaatmaatregelen
   
 • Levensloopstress: stress die werknemers kunnen ervaren als gevolg van gebeurtenissen die zich gedurende alle fasen van hun werkzame leven in hun privésituatie kunnen voordoen
   
 • Luchtvluchteling: iemand, m.n. een longpatiënt, die vanwege de luchtkwaliteit in zijn woon- en/of werkomgeving verhuist naar een gebied met schonere lucht
   
 • Nulrentoceen: schertsende naam voor een tijdvak waarin spaarders geen rente voor hun spaargeld ontvangen of daar rente voor moeten betalen
   
 • Plunderpuber: jongere die samen met leeftijdgenoten massaal winkels berooft
   
 • Stalguerrilla: illegale bezetting van veestallen uit protest tegen intensieve veehouderij
   
 • Stekkersubsidie: subsidie van stekkerauto’s in de vorm van fiscale bevoordeling van het bezit en het gebruik daarvan
   
 • Toetertrouwstoet: bruidsstoet waarvan de leden luid toeterend over de openbare weg rijden, waarbij vaak allerlei verkeersregels worden overtreden
   
 • Verthuizen: je huis opnieuw inrichten als alternatief voor verhuizen
   
 • Vleeswroeging: wroeging die iemand voelt die vlees gegeten heeft, omdat hij beseft dat de productie van vlees via intensieve veeteelt leidt tot uitstoot van veel broeikasgassen
   
 • Wiebelpensioen: pensioen waarvan de hoogte afhankelijk is van de rendementen op de beleggingen en investeringen van de pensioenfondsen, synoniem casinopensioen
   
 • Windterreur: als vorm van terreur gepresenteerd extremistisch verzet tegen de bouw van windmolens of de aanleg van windmolenparken

Bron: Van Dale