4,5 procent loonsverhoging

Akkoord over nieuwe cao basisonderwijs, toch staking in januari

12 december 2019 10:59 Aangepast: 12 december 2019 14:00
Leerkrachten bij een eerdere staking. Beeld © ANP

Ze zijn eruit. Na maandenlang onderhandelen en meerdere stakingen is er een onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs. Leraren krijgen per 1 januari een salarisverhoging van 4,5 procent, en in februari twee eenmalige extraatjes. Desondanks gaat de lerarenstaking eind januari toch gewoon door.

Voor de zomer liepen de onderhandelingen vast. Nadat er begin november een doorbraak bleek te zijn, gingen de leraren toch opnieuw staken, ondanks een toezegging van 460 miljoen euro extra voor komend schooljaar.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

460 miljoen erbij en tóch staken: waarom zijn de leraren nog steeds boos?

Uiteindelijk zijn de bonden en werkgevers de afgelopen weken onder leiding van SER voorzitter Mariette Hamer weer om tafel gegaan. Dat heeft geleid tot het akkoord dat er nu ligt.

Eenmalige extraatjes

In de nieuwe cao is vastgelegd dat de basisschoolleraren 4,5 procent meer loon krijgen. Daarnaast krijgen alle medewerkers in februari 2020 een eenmalige uitkering van 33 procent van het maandloon en een eenmalig bedrag van 875 euro naar rato van de werktijdfactor.

Ook wordt er incidenteel extra geld vrijgemaakt voor het speciaal onderwijs, 'omdat zij relatief veel onderwijsondersteunend personeel hebben'.

Als de achterban instemt met dit akkoord is er een definitief cao-akkoord voor het primair onderwijs. Die nieuwe cao loopt tot november volgend jaar.

Staking gaat door

Ondanks het akkoord willen de onderwijsbonden toch nog gaan staken op donderdag 30 en vrijdag 31 januari. Een woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond (AOb) zegt in een reactie: "Dit akkoord is de meest verantwoorde manier om het geld te krijgen dat op de plank ligt. Maar we willen nog steeds structurele loonsverhogingen. En we willen ook nog steeds dat leraren in het basisonderwijs evenveel gaan verdienen als leraren op het voortgezet onderwijs." 

Het geld dat op de plank ligt is namelijk eenmalig 285 miljoen, plus de 460 miljoen die in november werd toegezegd. Ook CNV Onderwijs wil dat er structureel geld bij komt. "Om de grote problemen in het onderwijs aan te pakken zijn structurele extra investeringen nodig vanuit de politiek. CNV Onderwijs blijft zich inzetten om de te hoge werkdruk aan te pakken en de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs te overbruggen. Daarom staken wij op 30 en 31 januari 2020." 

'Extra waardering' 

De werkgevers, verenigd in de PO-raad, spreken van een 'mooie salarisverhoging voor alle medewerkers en een betere waardering van directeuren en onderwijsondersteuners'.

Ook minister Slob van Onderwijs is blij: "Dat betekent dat leraren er deze kabinetsperiode gemiddeld 14 procent salaris bij krijgen. Dat gun ik ze van harte, het is een extra waardering voor hun vak."

'Bonden kiezen eieren voor geld'

Volgens politiek verslaggever Floor Bremer kunnen we dit akkoord zien als een een ‘we agree to disagree’-akkoord. "Het is een tijdelijk bestand in een strijd die verder gaat", vertelt ze.

"Er is meer dan een jaar onderhandeld. Dus op zich is het al een prestatie dat er nu een akkoord ligt. De bonden hebben hiermee eieren voor hun geld gekozen: als ze geen akkoord zouden sluiten zou er veel geld op de plank blijven liggen." 

"In hun optiek is het dus een moetje en gaan ze verder met de strijd om de basisschoolleraren evenveel te laten verdienen als de leraren op de middelbare scholen. De minister haalt opgelucht adem dat er eindelijk overeenstemming is en benadrukt dat ze er in vergelijking met andere beroepsgroepen meer dan gemiddeld bij krijgen." 

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore