Ga naar de inhoud
Wachttijden terugbrengen

Kabinet pakt anorexia aan: expertisecentra in de regio

Een anorexia-patiënte (archieffoto) Beeld © Getty Images

Het kabinet komt met een uitgebreid plan om eetstoornissen bij jongeren beter aan te pakken. Het aantal ernstig zieke jongeren met vooral anorexia moet de komende tien jaar 'significant' omlaag.

"Ik wil een structurele verbetering van de gehele keten van zorg voor kinderen en jongeren met eetstoornissen, in het bijzonder voor anorexia nervosa", schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid vandaag in een brief aan de Kamer

Twee expertisecentra

Volgend jaar worden in twee regio's expertisecentra ingericht. Ook wordt er gekeken naar een werkwijze om patiënten minder te voeden onder dwang. Verder moet er meer voorlichting komen en ouders en kinderen moeten sneller weten waar ze voor hulp terechtkunnen.

Naar schatting hebben zo'n 200.000 mensen per jaar een eetstoornis.

Kinderen
Lees meer
Kinderen krijgen steeds jonger anorexia, nieuwe aanpak vereist

De Jonge neemt zijn maatregelen op basis van de bevindingen van een groep experts op het gebied van eetstoornissen (K-EET), die een plan van aanpak heeft gemaakt. De Jonge zegt in de Kamerbrief deze aanpak te ondersteunen.

Zorg schiet tekort

Volgens K-EET (dat staat voor landelijke ketenaanpak eetstoornissen) worden anorexiapatiënten steeds jonger, maar schiet de zorg nog vaak tekort of komt die te laat. De gemiddelde wachttijd voor anorexiazorg ligt op enkele maanden.

"Je ziet bijna overal wachtlijsten. Zowel bij de zwaardere klinieken waarbij patiënten worden opgenomen, als de instellingen waarbij de patiënten vanuit de thuissituatie worden begeleid", zei kinderarts Annemarie van Bellegem eerder tegen RTL Nieuws.

Wachttijden door personeelstekort

Een rondgang van RTL Nieuws in april langs diverse organisaties bevestigde dat beeld. De wachttijden variëren van enkele weken tot enkele maanden. Personeelstekort wordt aangedragen als belangrijkste oorzaak. 

Daarnaast lijkt de problematiek te verharden en ernstiger te worden doordat de patiënten lang op de wachtlijsten staan.

De laatste jaren is er ook nog een verschuiving gaande: de patiënten worden steeds jonger. Kinderarts Annemarie Van Bellegem:  "We zien de ziekte al opduiken bij 7- en 8-jarigen. Gelukkig zijn dat wel de uitzonderingen. Een derde van die hele jonge patiëntjes is jongen."

Ouders
Lees meer
Ouders anorexiapatiëntjes: 'Ik denk al over de begrafenis van mijn kind'

Feiten over anorexia:

  • Ieder jaar komen er naar schatting 1300 nieuwe anorexiapatiënten bij.
  • De patiënten worden steeds jonger: de ziekte openbaart zich soms al bij 6-jarigen.
  • Hoeveel mensen er op de wachtlijsten staan is onduidelijk.
  • Bijna alle klinieken en ggz-instellingen geven aan wachttijden te hebben variërend van enkele weken tot een half jaar.
  • Vanuit kinderartsen, psychiaters en andere hulpverleners is er een nieuwe stuurgroep: K-EET.
  • Het ministerie erkent dat jongeren nog vaak te lang moeten wachten op een behandeling en ondersteunt en faciliteert K-EET.
  • Die is gericht op verbeteren van de zorg in de gehele keten: preventie, scholing, betere doorstroom, sterke netwerken met korte lijnen en overzicht, goed uitvoeren van de behandeling, onderzoek, betere nazorg.