Nederland

Provincie laat circuit Zandvoort zonder vergunningen zijn gang gaan

22 oktober 2019 13:20 Aangepast: 22 oktober 2019 13:23
Op circuit Zandvoort wordt gewerkt aan de hoofdtribune. Beeld © ANP

Natuur- en milieuorganisaties in Noord-Holland hebben flinke kritiek op de provincie. Die laat het circuit Zandvoort veel te veel zijn gang gaan bij de voorbereidende werkzaamheden voor de formule 1 in mei 2020. In een brief aan de Statenleden van de provincie roepen ze op om de werkzaamheden tijdelijk stil te laten leggen, totdat alle vergunningen definitief verleend zijn.

Op 3 mei volgend jaar hoopt het circuit Zandvoort de Formule 1 te kunnen organiseren. Hiervoor zijn aanpassingen nodig aan en rondom de baan.

Om die uit te kunnen voeren zijn vergunningen en ontheffingen nodig, die nog niet allemaal definitief verleend zijn. Ondertussen zijn de werkzaamheden al wel van start gegaan.

Provincie erkent ontbreken vergunningen

De provincie erkent dat er werkzaamheden worden uitgevoerd zonder dat de vergunningen en ontheffingen al verleend zijn. Zo is er voor het plaatsen van amfibieschermen gegraven in Natura 2000 gebied 'zonder dat hiervoor een vergunning gebiedsbescherming is afgegeven'.

Daarnaast is er een stuk duin geschoven tegen amfibieschermen aan, 'zonder dat Circuitpark Zandvoort daarvoor over een ontheffing voor het aantasten van een aardkundig monument beschikte'. Het duingebied bij het circuit is zo’n aardkundig monument.

'Alle regels genegeerd'

Volgens de natuur- en milieuorganisaties zijn door de werkzaamheden leefgebieden van de beschermde zandhagedis en rugstreeppad onder het zand bedolven en permanent vernield.

Zij vrezen voor de gevolgen van ingrijpendere werkzaamheden waarmee het circuit 4 november wil beginnen. Die zullen plaatsvinden voordat de provincie aan de zittingen toekomt waarop hun bezwaren kunnen worden behandeld, want die bezwaarzittingen zijn pas eind november voorzien.

"Het Circuitpark Zandvoort lijkt alle regelgeving te negeren en vooruitlopend op inspraakprocedures werkzaamheden in uitvoering te brengen", zeggen de milieuclubs in de brief. "De provincie lijkt hier aan mee te werken." 

Talloze rechtszaken 

Over de werkzaamheden hebben de natuur- en milieuorganisaties bezwaren, handhavingsverzoeken en rechtszaken lopen bij de provincie en de rechtbank Haarlem.

Het gaat in die zaken om de bescherming van bedreigde diersoorten, de uitstoot van stikstof en het neerslaan daarvan in Natura 2000 gebied.  Ook gaat het over geluid, bijvoorbeeld door een toename van het aantal helikoptervluchten.

Op de politieke agenda

De brief kan eind deze maand aan de orde komen tijdens een vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid van de provincie Noord-Holland. Binnen provinciale staten lieten ChristenUnie, Partij voor de Dieren, de PvdA en de SP zich al kritisch uit over de terugkeer van de Formule 1 op Zandvoort.

Op verzoek van de SP is de Formule 1 als agendapunt toegevoegd, omdat er nog altijd geen mobiliteitsplan is om Zandvoort in mei 2020 bereikbaar te houden voor alle bezoekers, er vrees is voor geluidoverlast, onduidelijkheid bestaat over de stikstofuitstoot en er tekorten dreigen op de begroting van de gemeente Zandvoort.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore