Ga naar de inhoud
Varianten onderzocht

Zomertijd of wintertijd? In Nederland verandert voorlopig niets

Permanente wintertijd is gezonder, permanente zomertijd is veiliger in het verkeer, blijkt uit onderzoek van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken). Maar voorlopig gaat het verzetten van de klok niet veranderen, zegt ze.

Het was Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, die het afschaffen van de zomertijd vorig jaar tot een twistpunt maakte. In een brief aan de Tweede Kamer zegt minister Ollongren nu dat de EU-landen dit jaar geen standpunt meer zullen innemen over de kwestie. Ze vinden dat een goede onderbouwing van het voorstel ontbreekt, en het plan wordt bovendien niet gesteund door een meerderheid.

Drie varianten

Ollongren onderzocht de drie mogelijke varianten. Ze liet nagaan wat het betekent als Nederland kiest voor permanente zomertijd, permanente wintertijd of voor behoud van het systeem waarbij de klok tweemaal per jaar wordt verzet.

Nederland
Lees ook:
Nederland tot op het bot verdeeld over zomertijd en wintertijd

Als het alleen maar zou gaan om de gezondheid, heeft een systeem zonder wisselingen de voorkeur. "Voor de gezondheid is het volgens het RIVM van belang zo veel mogelijk aan te sluiten bij onze natuurlijke tijdzone en ook een permanente tijd aan te houden", schrijft Ollongren. "Dat betekent dat de permanente wintertijd (standaardtijd) de voorkeur heeft en het nog beter zou zijn als Nederland kiest voor de West-Europese Tijd (GMT)."

Verkeersveiligheid

Dat zou ook positief uitpakken voor het verkeer. "In het kader van de verkeersveiligheid zijn er aanwijzingen dat het voordelig kan zijn om de tijdswissel te vermijden, dat wil zeggen permanente zomertijd aan te houden." Ollongren wil dat de Europese Commissie daar meer onderzoek naar doet.

Maar zo'n permanente zomertijd zou weer nadelig uitpakken voor de bouwsector, die hecht aan daglicht in de ochtend. Hartje winter zou het dan pas rond 9.30 uur licht worden. Het Economisch Instituut Bouw becijfert het productiviteitsverlies op 80 miljoen euro.

Energiebesparing miniem

Een veelgenoemd punt is de energiebesparing: door de zomertijd kunnen de lampen 's avonds een uurtje later aan. Maar Ollongren noemt de besparing die daardoor optreedt 'miniem'.

Voor de economie en handel is het belangrijk om dezelfde tijd te hanteren als buurlanden. Dat geldt ook voor scheepvaart. Voor de luchtvaart is het van belang om niets te veranderen, vanwege de nauw afgestemde tijdslots van vluchten. Nederland wil zijn systeem in de toekomst hoe dan ook afstemmen met de buurlanden België en Duitsland, maar ook met Luxemburg en Frankrijk. Al die landen weten nog niet wat ze zullen besluiten.