Nederland

Circuit gaat waarschijnlijk minder huur betalen aan Zandvoort: tegenvaller voor gemeentekas

23 september 2019 15:44 Aangepast: 23 september 2019 15:45
Het circuit van Zandvoort. Beeld © ANP

De gemeente Zandvoort en het circuit slagen er al tien maanden niet in om overeenstemming te bereiken over de huur die het circuit Zandvoort moet betalen voor het gebruik van gemeentegrond. Het college waarschuwt in de concept-najaarsnota dat de toekomstige 'erfpachtcanon' lager kan uitvallen dan de huidige. Dat betekent dat het circuit minder gaat betalen aan de gemeente.

Het circuit betaalt in 2019 ruim 300 duizend euro erfpacht voor het gebruik van de grond. Waar het circuit in Assen eigenaar is van de grond waarop het circuit ligt, is het circuit Zandvoort dit niet. In Zandvoort is sinds 1992 sprake van een erfpachtovereenkomst, waarbij het circuit dus een vorm van huur betaalt.

10 maanden onderhandelen

Tussentijds wordt de hoogte van deze huur, de zogenoemde erfpachtcanon, herzien. De laatste herziening is van 2010, toen een bedrag van 299 duizend euro uit de bus rolde. Gedurende vijf jaar werd dit bedrag niet geïndexeerd. In de jaren erna wel, waardoor over 2019 een bedrag van 314 duizend euro is verschuldigd.

Sinds november 2018 is de gemeente Zandvoort bezig met wat een woordvoerder 'het actualiseren van de erfpachtovereenkomst' noemt. Op dat moment was nog niet duidelijk dat de Formule 1 naar de kustplaats zou komen. Het 'proces van onderhandelingen' zou in goed overleg gebeuren, opdat per 1 januari 2020 een nieuwe overeenkomst van kracht zou zijn.

Miniatuurvoorbeeld
Meer van RTL Z:

Zandvoort heeft extra geld nodig voor Formule 1: 4 miljoen blijkt onvoldoende

Impasse

In de concept-najaarsnota wordt nu gesproken van 'eerste gesprekken op basis waarvan gesteld kan worden dat beide partijen nog niet tot overeenstemming zijn gekomen'. Er is sprake van 'een impasse'. Om deze te doorbreken, is afgesproken een derde taxateur te benoemen, die in november 2019 een rapport moet opleveren.

De uitkomsten van dit rapport zijn bindend en bepalen uiteindelijk de toekomstige erfpachtcanon die het circuit de gemeente moet betalen. 'Het is mogelijk', aldus het college, 'dat de toekomstige canon lager zal uitvallen dan de huidige canon'. Hoeveel lager schrijft het college niet, maar eerder werd de erfpachtcanon die een op het circuit aanwezige slipschool betaalt met bijna 70 procent verlaagd.

Grondwaarde en rente

De verlaging voor het circuit wordt uiteindelijk bepaald door twee variabelen. De eerste is de grondwaarde. In 2010 werd die getaxeerd op 5,5 miljoen euro. Dit bedrag zal anno 2019 hoger zijn, maar hoe hoog is moeilijk in te schatten.

De tweede variabele is de rente. In 2010 werd deze vastgesteld op 6 procent, maar de rente nu is veel lager. In 2010 is afgesproken hoe de rentevoet anno 2019 moet worden bepaald. De rente wordt berekend uit het tienjarig gemiddelde rendement van de tienjarige staatsleningen van de laatste tien jaar plus een opslag van 0,5 procent.

Dat is heel ingewikkeld geformuleerd, maar op basis van de rentetarieven op tienjarige staatsleningen is zo wel te schatten dat de rente nu ruim 3 procent bedraagt. Om een gelijke hoeveelheid erfpacht binnen te krijgen, moet de grondwaarde sinds 2010 dus zijn verdubbeld. Als dat niet het geval is, schiet de gemeente er bij in ten opzichte van de huidige 3 ton.

Vragen uit de weg

Vragen over de erfpachtkwestie gaat de gemeente al sinds de zomer van dit jaar uit de weg. Pas 'als er definitief duidelijkheid bestaat over de herziening van de canon wordt de raad nader geïnformeerd', schrijft het college.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore