Ga naar de inhoud
'Boeren keuze geven'

D66 wil halvering veestapel om stikstofuitstoot te verminderen

Koeien in een stal (archieffoto). Beeld © iStock

De Nederlandse veestapel moet de helft kleiner worden. Regeringspartij D66 wil deze drastische maatregel nemen om daarmee de stikstofuitstoot omlaag te brengen. Daarmee, zegt de partij, komt er weer ruimte voor woningbouw.

Voor D66-Kamerlid Tjeerd de Groot is het een simpele rekensom: "Van de Nederlandse stikstofuitstoot is 70 procent afkomstig van de landbouw, waarvan een groot gedeelte uit de intensieve veehouderij. Dat is enorm. Tegelijkertijd is de bijdrage van de intensieve veehouderij aan onze eigen economie nog geen 1 procent. De verhouding is compleet zoek."

Keuze voor boeren

De Groot wil boeren daarom een keuze geven, waar de overheid ze financieel bij zal helpen: of ze stoppen, of ze stappen over naar kringlooplandbouw. Daarbij eten dieren alleen voedsel dat mensen niet eten, waardoor de aarde minder wordt belast. De boer leunt bovendien niet langer op veevoer en kunstmest uit het buitenland. Het leidt ook automatisch tot minder dieren.

Streep
Lees ook:
Streep door volledige nieuwbouwwijk vanwege stikstofvonnis

Vermindering van de stikstofuitstoot staat hoog op de politieke agenda sinds de Raad van State onlangs een streep zette door het zogenoemde Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dankzij de regels uit dit programma kon er in de buurt van natuurgebieden gebouwd worden, onder voorwaarde dat er in de toekomst herstel aan de natuur zou zijn.

Duizenden bouwprojecten

Maar de rechter oordeelde dat dat in strijd is met Europese regels. Er mag nu dus niet meer gebouwd worden in de buurt van beschermde natuurgebieden waardoor duizenden bouwprojecten stil komen te liggen, waaronder het bouwen van woningen.

De Groot: "De politiek moet nu een keuze maken. Jonge mensen willen een huis, maar kunnen het niet vinden. De woningbouw dreigt stil te vallen door de stikstofproblematiek. Ook de aanleg van wegen en openbaar vervoer loopt daardoor gevaar. En de schade van stikstof voor de natuur is veel te groot."

Geen toekomst

"Het wordt tijd dat er verantwoordelijkheid genomen wordt. Voor bio-industrie is geen toekomst meer: Nederland is een postzegel waar veel te veel kippen, varkens en geiten worden gehouden."

Een halvering van de veestapel ligt echter gevoelig bij coalitiegenoten VVD en ChristenUnie en helemaal bij het CDA, dat een grote boerenachterban heeft. Toen de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur vorig jaar een vergelijkbaar voorstel deed om de klimaatdoelen van Parijs te halen, reageerden ze allemaal negatief.

Van kleine veestapel tot minder huisdieren: zo lossen we het stikstofdrama op

03:56