Ga naar de inhoud
Zien rol als 'consument'

Ouders eisen meer van school, maar helpen minder

Een ouder controleert een leerling op hoofdluis (archieffoto) Beeld © ANP/Remko de Waal

Ouders bemoeien zich intensief met het onderwijs dat hun kind krijgt. Maar meehelpen op school? Dat doen ze minder graag. Dat blijkt uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek en Advies onder 500 leerkrachten in het basisonderwijs.

De helft van de de leerkrachten vindt dat ouders zich intensief tot zeer intensief met het onderwijs bemoeien. Bijvoorbeeld door het aanvragen van tussentijdse gesprekken met de leerkracht of het stellen van kritische vragen.

De meeste leerkrachten (56 procent) stellen dit ook op prijs. Een relatief kleine groep, zo’n 11 procent van de leerkrachten, beoordeelt deze 'bemoeienis' als negatief.

Van
Lees ook:
Van app-overdosis tot bemoeimoeders: de ergste schoolergernissen

Moeilijk te porren

Maar als er begeleiding van leerlingen bij schoolreisjes nodig is, ondersteuning bij schoolfeesten of hulp bij het controleren op hoofdluis, zijn die ouders moeilijk te porren. Liefst twee derde van de leerkrachten in het basisonderwijs zegt dat het de afgelopen vijf jaar moeilijker is geworden om ouders te vinden voor het leveren van dergelijke 'hand-en-spandiensten'.

Omdat er te weinig ouders gevonden kunnen worden om te helpen, gaan activiteiten soms niet door, constateert ruim de helft van de leerkrachten. Volgens 4 procent van de leerkrachten gaan ze daardoor zelfs váák niet door.

'Consument'

Ouders zijn ook minder gemotiveerd om zitting te nemen in de Ouder- en Medezeggenschapsraad van de school. Ruim een kwart van de leerkrachten (28 procent) geeft aan dat het op hun school moeilijk tot zeer moeilijk is om ouders te interesseren voor een plaats in de Ouderraad. Voor de Medezeggenschapsraad zijn de cijfers nog teleurstellender. Bijna de helft van de leerkrachten geeft aan dat het (zeer) moeilijk is.

Ouders stellen zich steeds meer op als een 'consument' die recht heeft op bepaalde prestaties die de school levert, constateert driekwart van de leerkrachten.