Ga naar de inhoud
Fout toegegeven

Storm aan reacties na 'grap' VVD'er over sociale huurwoningen: 'Mijn hemel, de stupiditeit'

Op Twitter is met verbazing gereageerd op een rekenfout in een tweet van VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis. Volgens het Tweede Kamerlid zouden over 7,5 jaar alle sociale huurwoningen verhuurd zijn aan statushouders, maar critici vegen de vloer aan met zijn foutieve berekening. Koerhuis zelf zegt dat het om een misplaatste grap gaat.

In Amsterdam wordt zo’n 13 procent van de sociale huurwoningen toegewezen aan statushouders, blijkt uit onderzoek van AT5. Op de vraag van een Twitteraar hoe lang het duurt voordat alle sociale huurwoningen verhuurd zijn aan statushouders, reageert Koerhuis met de rekensom: 7,5 x 13 (procent) = 100 (procent). 7,5 jaar dus.

Later specificeert het Kamerlid, dat binnen zijn fractie verantwoordelijk is voor wonen en bouwen, zijn berekening nog iets door er 7,7 van te maken.

Koerhuis reageerde hiermee op kritiek van stadsgeograaf Cody Hochstenbach van de Universiteit van Amsterdam, die in een reeks tweets een opiniestuk van de VVD’er over sociale huurwoningen weerlegde.

Het draaide allemaal om een discussie over het toewijzen van sociale huurwoningen aan statushouders. "Zelfs als je tot in de lengte der dagen 13 procent aan statushouders zou toewijzen, betekent dat nog steeds dat 87 procent naar niet-statushouders gaat. Het merendeel van de instroom zal dus blijven bestaan uit mensen die geen statushouders zijn", zegt Hochstenbach.

Alle woningen naar vrouwen

"Als je de berekening van Koerhuis zou volgen, zouden over twee jaar alle sociale huurwoningen in Amsterdam in de handen van vrouwen zijn", zegt de UvA-geograaf. Ongeveer de helft van het aantal sociale huurwoningen gaat namelijk naar een vrouw.

Koerhuis tweette rond half 12 dat zijn berekening ‘100 pct’ (procent, red.) niet klopte. Hoe het kan dat een afgestudeerd econometrist de mist ingaat met een eenvoudige rekensom, lichtte hij later telefonisch toe: "Achteraf klinkt het een beetje misplaatst, maar mijn reactie was bedoeld als grap. Ik dacht dat mensen wel doorhadden dat niet alle woningen naar statushouders zouden gaan. Er had een knipoog achter gemoeten, maar die staat in de tweet eronder."

De VVD’er heeft niet het gevoel dat mensen door zijn tweet nu denken dat over een paar jaar alle sociale huurwoningen naar statushouders gaan. "Het was ironisch bedoeld. Ik ga er niet vanuit dat mensen die tweet als bron gebruiken. Achteraf had ik het misschien niet zo moeten doen, maar ik dacht dat mensen naar het hele Twittergesprek zouden kijken."

Lees door onder tweet

Hochstenbach signaleert dat de uitspraken in de bredere lijn van Koerhuis en de VVD past in het debat over sociale huurwoningen. "Ze proberen een zondebok te vinden voor de lange wachtrijen in de sociale huursector. Dan zijn de statushouders een aantrekkelijk doelwit." 

Het klopt wel dat statushouders over een langere periode over een lager inkomen beschikken en dus langer afhankelijk blijven van een sociale huurwoning. "Maar dat betekent niet dat ze nooit uitstromen."

Cijfers over sociale huurwoningen

In Amsterdam waren in 2017 52,7% van de woningen een sociale huurwoning, waarvan 39,4% procent in handen was van woningbouwcorporaties. De plicht om statushouders op te vangen geldt alleen voor corporaties. Landelijk gaat ongeveer 8 procent van de sociale huurwoningen die vrijkomen naar statushouders.

Uit cijfers van de gemeente Amsterdam blijkt dat in 2017 in totaal 6.232 sociale huurwoningen zijn verhuurd. Daarvan gingen er 2.719 naar mensen met een urgentieverklaring. In 14 procent van de gevallen ging het om mensen die uit hun oude woning moesten vanwege sloop, 9 procent ging naar statushouders en 20 procent ging naar overige urgente categorieën, zoals mensen die uit noodopvangvoorzieningen als het Leger des Heils stromen.

Alleen maar luiwammesen

Hij vervolgt: "Eerder zei Koerhuis al dat sociale huurwoningen in Nederland door de hardwerkende Nederlander worden betaald. Daarmee impliceert hij dat mensen in een sociale huurwoning geen hardwerkende Nederlanders zijn, maar luiwammesen die profiteren van een publiek goed. Terwijl het merendeel werk heeft, wellicht nuttiger werk dan Daniel Koerhuis en ikzelf doen."

Volgens de onderzoeker is het onderliggende verhaal dat het landelijk woonbeleid al jaren inzet op het krimpen van de sociale huursector. "Als de sociale huursector de afgelopen tien jaar was meegegroeid met de normale woonsector, zouden er 270.000 sociale huurwoningen meer zijn geweest dan nu het geval is. Het lijkt mij vruchtbaarder daar de oorzaak te zoeken van de wachtlijsten dan te richten op een makkelijke zondebok als statushouders, scheefwoners of expats."

Eerder beweerde Koerhuis al eens dat honderd procent van de nieuwe, gebouwde huurwoningen naar statushouders ging. Uit een factcheck van NRC bleek ook dit niet te kloppen.

Op Twitter is met veel hoon gereageerd op de rekensom van Koerhuis: