Minder pestgevallen

Seksueel misbruik en discriminatie op scholen flink gestegen

03 april 2019 13:20 Aangepast: 03 april 2019 13:23
Archieffoto Beeld © ANP

In het afgelopen schooljaar is er via speciale vertrouwensinspecteurs 134 keer melding gemaakt van seksueel misbruik in het onderwijs. In het jaar ervoor was dat 106 keer.

Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs. In de achttien jaar dat de inspectie dergelijke cijfers publiceert, was het aantal twee keer hoger dan nu, namelijk in 2003 en 2005.

Seksuele intimidatie

In laatstgenoemd jaar was het aantal meldingen van seksueel misbruik met 164 meldingen het hoogst. Het aantal meldingen van seksuele intimidatie daalde in het schooljaar 2017/2018 tot 203, van 247 in het jaar daarvoor.

Bij de meldingen over seksueel misbruik van leerlingen is in bijna de helft van de gevallen een ‘met taken belast persoon’ van de school, zoals een leerkracht of een lid van het niet-onderwijzend personeel, de beschuldigde.

Minder pestgevallen

Ook het aantal meldingen over discriminatie steeg in het afgelopen schooljaar, van 28 naar 57. Vooral het aantal meldingen over discriminatie op grond van een migratie-achtergrond ging omhoog: van 25 in schooljaar 2016/2017 naar 42 vorig schooljaar.

Het aantal meldingen van psychisch geweld zoals pesten daalde in de afgelopen twee schooljaren van 1044 naar 898.

1937 meldingen in totaal

Tijdens het afgelopen schooljaar zijn er 1937 meldingen bij de vertrouwensinspecteurs binnengekomen, 6 procent minder ten opzichte van het jaar ervoor. De vertrouwensinspecteurs zien dat de 'complexiteit, intensiteit en urgentie van de meldingen toeneemt', meldt de inspectie. 

Ouders kunnen de klachtenprocedures van scholen of instellingen als moeilijk ervaren, is ook geconstateerd.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore