Inschatting risico's

21 gewelds- of zedendelinquenten waren onterecht op vrije voeten

28 maart 2019 11:57 Aangepast: 28 maart 2019 13:46
Archieffoto.

21 gevangenen die vastzaten voor een gewelds- of zedendelict waren onlangs nog onterecht op vrije voeten. Dat schrijft minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer.

De meer dan twintig gedetineerden konden zich voor een deel vrij in de maatschappij bewegen. In dertien gevallen ging het om veroordeelden die nog niet in de laatste fase van hun celstraf zaten. 

Inschatting risico's ontbrak

Bij acht mensen ontbrak bijvoorbeeld een inschatting van de risico’s. Van alle 21 zijn de vrijheden inmiddels opgeschort of ingetrokken.

Miniatuurvoorbeeld
Lees meer

Onderzoeksraad: fout op fout bij plaatsing Michael P. in kliniek

Dekkers brief komt na een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), waarin ook wordt ingegaan op het detentieverloop van Michael P., de moordenaar van Anne Faber.

Dekker gaf daarover toe dat de overheid niet goed te werk is gegaan.

Uit Dekkers brief aan de Kamer:

'Naar aanleiding van de wederhoorversie van de rapporten van de inspecties en de OVV en de specifieke tekortkomingen die door hen aan de orde zijn gesteld, zijn aanvullende maatregelen genomen. De volledige populatie uitgeplaatste gedetineerden die zijn veroordeeld voor een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf is uit voorzorg doorgelicht. Dat houdt in dat per individueel geval is gekeken of er vrijheden zijn toegekend, of de dossiers op orde zijn en of de procedure voor het toekennen van vrijheden correct is doorlopen.

Deze doorlichting heeft ertoe geleid dat bij dertien uitgeplaatste gedetineerden de vrijheden zijn ingetrokken omdat zij nog niet in de laatste fase van hun gevangenisstraf zitten. Uit voorzorg zijn daarnaast bij acht uitgeplaatste gedetineerden de toegekende vrijheden vooralsnog opgeschort, daar waar bijvoorbeeld een gestructureerde risicotaxatie ontbrak.

Er wordt met spoed gewerkt aan het aanvullen van deze dossiers. Na deze aanvulling zal naar verwachting het merendeel van deze groep uitgeplaatste gedetineerden de behandeling met de toegekende vrijheden kunnen hervatten. Maar met deze maatregel nemen we het zekere voor het onzekere.'

Binnen zes maanden reactie

Dekker heeft al aangegeven dat hij alle aanbevelingen van de OVV zal overnemen. De OVV verlangt van de minister dat hij binnen zes maanden met een reactie komt op het rapport. In die reactie moet hij aangeven hoe hij omgaat met de aanbevelingen van de OVV.

Als in die reactie niet voldoende onderbouwd is hoe er met de aanbevelingen wordt omgegaan, kan de raad besluiten tot aanvullend onderzoek. "Dat gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen", zegt een woordvoerder van de OVV.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

`