Cluster 4-scholen

Meisjes speciaal onderwijs vaker slachtoffer seksueel grensoverschrijdend gedrag

28 maart 2019 07:00 Aangepast: 28 maart 2019 07:27
Een meisje bekijkt de naaktfoto van een klasgenootje op haar mobiel. Beeld © ANP Foto

Meisjes met psychische stoornissen of ernstige gedragsproblemen die naar speciale scholen gaan op het voortgezet speciaal onderwijs, komen vaker in aanraking met seksueel grensoverschrijdend gedrag dan meisjes op reguliere scholen. Het gaat om meisjes die naar zogeheten cluster 4-scholen gaan.

27 procent van deze meisjes is ooit gedwongen tot seksuele handelingen, tegen 7 procent van de meisjes in het regulier onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland naar de seksuele gezondheid van jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs.

Aan het onderzoek deden naast jongeren met psychische stoornissen of ernstige gedragsproblemen op cluster 4-scholen, ook jongeren mee met een verstandelijke beperking op scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) en jongeren met een lichamelijke beperking op mytylscholen.

Seksfilmpjes

Het blijkt dat meisjes op de cluster 4-scholen meer seksuele ervaring hebben dan meisjes in het regulier onderwijs. Eén op de drie meisjes (35 procent) heeft ervaring met geslachtsgemeenschap, tegen één op de zes (16 procent) op reguliere scholen.

Daarnaast heeft 25 procent van de meisjes op cluster 4-scholen weleens een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf verstuurd, tegenover 6 procent van de meisjes op reguliere scholen.

Zoenen en verliefd zijn

Er zijn ook leukere uitkomsten. Zo zijn bijna alle jongeren die aan het onderzoek meewerkten, weleens verliefd geweest en gaan de meesten ook romantische relaties aan. Hierin verschillen ze niet van jongeren in het reguliere onderwijs.

Wel blijken jongeren op zmlk-scholen en jongeren op mytylscholen minder ervaring te hebben met zoenen en seks dan jongeren in het reguliere onderwijs. Jongeren op mytylscholen geven aan dat ze minder informatie krijgen over seksualiteit dan jongeren op reguliere scholen.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Pijn door fietszadels: 'Vrouwen durven geen seks te hebben omdat het er zo heftig uitziet'

'Meer aandacht voor seksuele voorlichting'

Volgens onderzoeker van Rutgers Hanneke de Graaf laat het onderzoek goed zien waar jongeren op het voortgezet speciaal onderwijs extra kwetsbaar zijn. "Het geeft aanknopingspunten waar meer aandacht voor moet komen op school, bijvoorbeeld voor seksuele grensoverschrijding op cluster 4-scholen of seksuele vorming op mytylscholen."

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Week van de Lentekriebels: wat weten we eigenlijk over seks?

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore