Ga naar de inhoud
Klimaat

'Tientje van Rutte': benzine- en dieselrijders financieren elektrische subsidies

De vraag naar elektrische auto's zal toenemen. Beeld © ANP

In de strijd voor een beter milieu probeert de overheid de komende jaren automobilisten te verleiden tot de aanschaf van een elektrische auto. Dat doet ze met allerhande voordeeltjes voor elektrische rijders. Om dat mogelijk te maken gaan bezitters van een 'gewone' auto iets extra's betalen: 'het Tientje van Rutte'.

Want wie na 2020 benzine of diesel wil blijven rijden, is daar gemiddeld een tien euro per maand extra aan kwijt. Dat blijkt uit berekeningen die RTL Nieuws liet maken.

Met dat geld wil de overheid elektrisch rijden stimuleren, want dat is beter voor het klimaat. Het bezit en gebruik van een 'gewone' auto wordt namelijk duurder, dus elektrisch rijden zou dan aantrekkelijker moeten worden.

Met het geld dat 'het Tientje van Rutte' oplevert kunnen de stimuleringsmaatregelen voor elektrische autobezitters betaald worden, waaronder een aanschafsubsidie en belastingvoordelen.

'De vervuiler betaalt'

Het kabinet wil dat in 2030 alle nieuw verkochte auto's elektrisch zijn. Dat kost de belastingbetaler miljarden: in de periode 2021 tot en met 2025 gaat het om 3,9 miljard. In de periode daarna nog eens maximaal 1,5 miljard, tot 2030. Het kabinet wil dat de vervuiler betaalt en dus zal de 'traditionele' automobilist dat moeten ophoesten. 

De vraag is enerzijds of een tientje extra per maand veel zoden aan de dijk zet. Anderzijds zal zeker niet elke automobilist die benzine of diesel blijft rijden, dit echt in zijn of haar portemonnee voelen.

"Dat hangt heel erg af van je inkomen", zegt een woordvoerder van budgetvoorlichter Nibud desgevraagd. "Voor huishoudens met een laag inkomen kan 10 euro per maand een aderlating zijn. Want een tientje per maand is op jaarbasis 120 euro."

Snel:
Vroem vroem
Snel: belastingvoordeel elektrisch rijden op termijn onhoudbaar

300 tot 600 euro 

Maar op het totaal bedrag wat automobilisten nu toch al maandelijks kwijt zijn aan hun auto, valt een tientje meer of minder relatief mee. Volgens het Nibud zijn Nederlanders gemiddeld 300 tot 600 euro per maand kwijt aan het bezit en gebruik van een auto.

"Het tientje is niet bedoeld om mensen meteen de fossiele auto uit te jagen", zegt directeur Marjolein Demmers van milieuorganisatie Natuur en Milieu. De eerste jaren wordt ingezet op het belonen van mensen die elektrisch gaan rijden, door de eerder genoemde aanschafsubsidie en belastingvoordelen voor elektrische auto's en rijders. "Er wordt niet ingezet op het straffen van benzine- en dieselrijders", legt Demmers uit.

'Weg van de geleidelijkheid' 

Dat komt ook omdat ons land nog heel veel traditionele automobilisten heeft. Als die miljoenen benzine- en dieselrijders morgen allemaal zouden overstappen op een elektrische auto hebben we een probleem. Er zijn niet genoeg auto's, niet genoeg laadpalen en er is onvoldoende stroom. "Er wordt dus bewust gekozen voor de weg van de geleidelijkheid", zegt Demmers.

Die geleidelijkheid maakt de financiële pijn die deze maatregelen veroorzaken behapbaar. De groep die de stimuleringsmaatregelen moet ophoesten blijft de komende jaren immers groot. Criticasters beweren weleens dat het traditionele rijden 'onbetaalbaar' wordt, maar daarvan is de komende jaren dus nog geen sprake.

Over de rekensom

Op verzoek van RTL Z berekende Martijn Versteegen, deskundige op het gebied van automotive, wat de kabinetsmaatregelen over het gebruik en bezit van een auto voor gevolgen hebben voor de individuele portemonnee. Om een betrouwbare rekensom te kunnen maken is Versteegen uitgegaan van een aantal gemiddelden. 

  1. Het gemiddelde aantal gereden kilometers per jaar, per automobilist is voor benzinerijders 10.201 km. Dieselrijders reden er 20.278 km per jaar. Dat is gemeten over de periode 2012 tot 2017. 
  2. Vervolgens berekende hij het gemiddelde brandstofverbruik voor benzine- en dieselauto's in liters per jaar. Benzineauto's verbruiken gemiddeld 785 liter per jaar, voor dieselauto's is dat 1193 liter per jaar.
  3. Volgens het Klimaatakkoord zal de accijns op benzine vanaf 2021 tot 2030 jaarlijks met 1 cent per liter stijgen. De accijns op diesel ook, vanaf 2023 zelfs met 2 cent per liter. Voor wat betreft de accijnzen zijn traditionele autobezitters dus (785 x 1 cent =) 7,85 euro kwijt. Dieselrijders wat meer. 

Dit bedrag is dus een gemiddelde. Het daadwerkelijke bedrag is afhankelijk van hoe vaak je rijdt, hoe zuinig je auto is en welk type brandstof je gebruikt. 

Maar automobilisten krijgen ook te maken met vaste bedragen. Zo is in het Klimaatakkoord een 'innovatietoeslag op bezit' opgenomen: bezitters van een benzine- of dieselauto betalen vanaf 2021 sowieso 25 euro, als dat wordt overgenomen. Bovendien stijgt de motorrijtuigenbelasting voor dit type auto's vanaf 2021 stapsgewijs.

Alles bij elkaar leidt dat tot de bedragen in de tabellen hierboven.  

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van