Ga naar de inhoud
Weinig sollicitanten

Lerarentekort op basisscholen steeds nijpender: 1 op de 5 vacatures niet vervuld

Het lerarentekort in het primair onderwijs wordt alleen maar nijpender. Het aantal vacatures blijft oplopen en scholen geven aan dat het alsmaar moeilijker wordt goede mensen te vinden.

Omscholing
Lees ook:
Omscholing tot basisschoolleraar kost Vincent 16.000 euro: 'Belachelijk veel geld'

Dat schrijft minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer.

Weinig sollicitanten

Van de vacatures die in het schooljaar 2017/2018 openstonden, was voor 20 procent na drie maanden nog niemand gevonden. Een jaar eerder was dat nog 13 procent.

Bij maar liefst 70 procent van de openstaande functies solliciteerden er minder dan vijf mensen, vergeleken met 43 procent een jaar eerder.

Oorzaak
Lees ook:
Oorzaak lerarentekort? Slecht imago door werkdruk en laag salaris

Het aandeel van tijdelijke krachten in het onderwijs, zoals uitzendkrachten of payrollers, is gestegen. In 2012 ging nog 2 procent van alle personeelskosten naar mensen niet in loondienst. In 2017 was dat verdubbeld naar 4 procent. Of dit alleen leraren betreft, of ook andere functies, weet Slob niet.

Oudere leraren met pensioen

Leraren op basisscholen zijn relatief oud. Ongeveer een kwart is 55 of ouder, en zij zullen de komende jaren met pensioen gaan.

Een andere reden voor het aanhoudend tekort is dat minder mensen de afgelopen jaren de pabo-opleiding afrondden. De verwachting is wel dat dit de komende jaren gaat veranderen. In het huidige studiejaar zijn er 10 procent meer studenten dan een jaar eerder. Deze stijging biedt nog onvoldoende soelaas.

Pabostudenten hebben een grotere kans snel werk te vinden na het behalen van hun diploma: in 2017 vond 88 procent van de afgestudeerden binnen zes maanden werk. In 2013 was dat nog 83 procent.

Advies
Lees ook:
Advies aanpak lerarentekort: voer één basisopleiding in voor alle leraren
Dit is een artikel van