Onderzoek

Huismussen en spreeuwen verdwijnen: steeds minder stadsvogels in Nederland

07 december 2018 01:23 Aangepast: 07 december 2018 02:13
Beeld © YouTube

Het gaat niet goed met vogels in de Nederlandse steden. Van 13 van de 20 vogelsoorten die typisch zijn voor de stad, is de populatie de laatste 27 jaar afgenomen. Daartegenover staat slechts 1 soort - de huiszwaluw - waarmee het beter gaat.

En de kuifleeuwerik is zelfs helemaal uit Nederland verdwenen, blijkt uit cijfers van het CBS en Stichting Vogelonderzoek Nederland (Sovon). 

Huismus en spreeuw

Het verschilt per vogelsoort, maar gemiddeld zijn de aantallen stadsvogels sinds 1990 meer dan gehalveerd. De huismus en de spreeuw zijn na de kuifleeuwerik, het hardst in aantal achteruit gegaan. 

Opvallend is dat die vogelsoorten buiten de steden beter standhielden. Ook op het platteland gingen ze weliswaar in aantal achteruit, maar een stuk minder hard.  

Stadsvogels in de verdrukking

CBS-onderzoeker Paul de Winden legt kort de resultaten van het onderzoek uit.

Stadsvogels

Het onderzoek spitst zich specifiek toe op stadsvogels, omdat zestien procent van al het landoppervlak van Nederland stedelijk gebied is. Maar dat gebied wordt minder aantrekkelijk voor vogels, omdat steden steeds dichter bebouwd worden en tuinbezitters vaak kiezen om hun tuin geheel te betegelen.  

Typische stadsvogels zijn onder meer koolmees en pimpelmees en de ekster. Dat zijn ook soorten soorten die niet in aantal zijn afgenomen sinds 1990, net als de gaai, groenling en putter.  

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

'Mysterieuze vogelsterfte Den Haag waarschijnlijk door gif uit taxus'

`