Ga naar de inhoud
Perceptie vs. werkelijkheid

We kennen Nederland slecht: immigratie en werkloosheid verkeerd ingeschat

Beeld © ANP Foto

Nederlanders schatten belangrijke feiten over ons land vaak verkeerd in. We zitten er ver naast als we worden gevraagd om getallen te schatten over bijvoorbeeld immigratie, werkloosheid of klimaatverandering.

Dat blijkt uit het onderzoek 'Perils of Perception', waarvoor Ipsos burgers uit 37 landen ondervroeg. In geen enkel land worden de cijfers goed ingeschat door haar burgers.

Immigratie

Immigratie wordt in de meeste landen enorm overschat. Nederlanders denken dat een kwart van de inwoners immigrant is, dus niet geboren in Nederland. Het werkelijke aandeel is veel minder, namelijk 12%.

Hé
Doe de quiz:
Hé Nederlander! Wat weet jij over Nederland?

Ook het aantal moslims wordt in alle landen, behalve Turkije, overschat door de bevolking. Nederlanders denken dat 20 procent van de populatie moslim is, terwijl dat eigenlijk maar 5% is. 

Seksuele intimidatie

De grootste uitschieter voor Nederland zijn de cijfers over seksuele intimidatie. Na Denemarken zitten Nederlanders hier van de onderzochte landen het verst naast de daadwerkelijke cijfers.

Gevraagd werd om in te schatten hoeveel vrouwen in Nederland sinds hun vijftiende last hebben gehad van seksuele intimidatie. Het werkelijke antwoord is 73 procent, maar Nederlanders gokken gemiddeld maar op 38 procent. Overigens wordt dit in elk onderzocht land te laag ingeschat.

Klimaat

Ook op het gebied van klimaatverandering schat de bevolking van elk land de situatie te rooskleurig in. Burgers werden gevraagd hoe veel van de afgelopen 18 jaren het warmst ooit waren sinds het begin van de metingen in 1961. Nederlanders denken dat dat voor zeven van de afgelopen 18 jaren geldt, terwijl dat eigenlijk voor 17 van de 18 zo is.

Daarnaast wordt het percentage energie dat uit hernieuwbare bronnen komt overschat. De gemiddelde Nederlander schat dat 22 procent van onze energieconsumptie komt van hernieuwbare energiebronnen, terwijl het daadwerkelijke aandeel slechts zes procent is.

Ook hebben we een verkeerd beeld van de werkloosheid in Nederland. Nederlanders denken dat 18 procent van ons land werkloos is, terwijl dat in werkelijkheid maar vier procent is.

Misperceptie-index

Ipsos rangschikte alle onderzochten landen op volgorde van accuraatheid over dit soort maatschappelijke kwesties. Van de 37 landen, op volgorde van minst accuraat naar meest accuraat, staat Nederland op de 22ste plek. We schatten ons land minder goed in dan bijvoorbeeld Amerikanen of het Verenigd Koninkrijk.

Het meest accuraat zijn Hong Kong, Nieuw-Zeeland en Zweden. Inwoners van Thailand, Mexico en Turkije zitten er het vaakst naast.