Tegen CO2-uitstoot

Helft van de Nederlanders is voor bouw nieuwe kerncentrales

10 november 2018 08:05 Aangepast: 10 november 2018 08:14

Er mogen best nieuwe kerncentrales worden gebouwd. Tenminste, dat vindt de helft van de Nederlandse bevolking. De meeste mensen geloven dat een kerncentrale die vanaf 2018 wordt gebouwd, veilig is.

Dit blijkt uit onderzoek van Peil.nl, het onderzoeksbureau van Maurice de Hond. De resultaten staan in het AD. Volgens de peiling is 46 procent van de ondervraagden voorstander van het bouwen van nieuwe kerncentrales in Nederland, 40 procent ziet niks in het plan. De resterende 14 procent had geen mening. 56 procent gelooft dat kerncentrales veilig zijn, 34 procent denkt van niet.

Het draagvlak voor het bouwen van nieuwe kerncentrales lijkt daarmee toegenomen. De Hond deed hier in 2006 ook onderzoek naar. Toen was 40 procent voorstander en 50 procent tegen.

Discussie

De discussie over nieuwe kerncentrales barstte afgelopen week los na een pleidooi van VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff. Het kabinet wil snel tot een klimaatakkoord komen, waarbij de uitstoot van het broeikasgas CO2 drastisch moet worden verminderd.

Volgens Dijkhoff vormt kernenergie met zon en wind een goed pakket maatregelen om de klimaatdoelstellingen te halen. Hij wijst erop dat kernenergie geen CO2 uitstoot.

Stemmers verdeeld

Van de mensen die vorig jaar VVD stemden, is 71 procent voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Van de CDA-stemmers is 59 procent positief. Van de D66-stemmers is dat 50 procent. Binnen het kabinet zijn D66 en ChristenUnie tegenstander van nieuwe centrales.

Onder de GroenLinks-achterban is nog 31 procent voorstander, onder PvdA-stemmers slechts 15 procent. De meeste stemmers van PVV (58 procent) en Forum voor Democratie (78) zijn positief over nieuwe kerncentrales.

Kernenergie, moeten we dat nog willen?

Na een aantal incidenten leek de discussie over kernenergie te zijn geluwd. Nu laait het debat weer op.
`