Leefbaarheid

Minister Ollongren gaat oplossingen zoeken voor probleembuurten

08 november 2018 18:53 Aangepast: 08 november 2018 18:59

Minister Kajsa Ollongen wil samen met corporaties en gemeenten goed kijken naar de leefbaarheid in buurten met veel sociale huurwoningen. "Er zijn daar echt problemen en het zijn taaie problemen", zegt ze in een reactie op het onderzoek dat branchevereniging Aedes van de woningcorporaties liet verrichten.

Uit dat onderzoek blijkt dat in buurten die voor tweederde of meer uit sociale woningbouw bestaan steeds meer mensen met problemen komen wonen. Dat leidt tot veel overlast en agressie. Aedes is wil probleem huurders beter spreiden over gemeenten.

Ollongren stemt niet zomaar in met het loslaten van de toewijzingsregels. "We moeten per buurt precies weten wat er speelt en daar een oplossing voor vinden. Er zijn al experimenten geweest, bij voorbeeld in Rotterdam-Zuid."

Verloedering tegengaan

De Tweede Kamer is geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek. Bijna Kamerbreed pleiten politici voor het tegengaan van de verloedering in de armste wijken. Over de vraag hoe, lopen de meningen uiteen.

De VVD voelt er niet voor de regels voor het toewijzen aan te passen. Wel pleit Kamerlid Daniel Koerhuis voor het verkopen van huurwoningen in de probleemwijken, zodat er andere bewoners instromen.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

'Leefbaarheid in gevaar in buurten met veel goedkope huurhuizen'

Nieuwe huurwoningen

Ook D66 zit op die lijn, maar Kamerlid Jessica Eijs benadrukt wel dat er dan elders nieuwe sociale huurwoningen bij moeten komen. Zij pleit verder voor gevarieerde bouw en een betere afweging tussen betrokken partijen of probleemhuurders wel in een bepaalde wijk passen.

Het CDA vindt dat de gevolgen van het passend toewijzen moeten worden bekeken. Dat kan volgens Kamerlid Eric Ronnes bij de evaluatie van de Woningwet, die nog dit jaar plaatsvindt.

Bouw meer woningen

SP en GroenLinks vinden dat meer mensen – ook met hogere inkomens – toegang moeten krijgen tot de sociale huursector.

De PvdA wil dat corporaties toestemming krijgen om meer duurdere huurwoningen te bouwen en pleit ook voor een uitbreiding van de sociale sector. Bovendien moet volgens Kamerlid Henk Nijboer het kabinet meer investeren in probleem wijken.

RTL Nieuws

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore