Ga naar de inhoud
Niet serieus genomen

Ouders en advocaten: politie ontmoedigt aangifte over misbruik op kinderopvang

Archieffoto. Beeld © Foto Getty

Ouders voelen zich vaak niet serieus genomen als ze melding maken van misbruik van hun kind op de kinderopvang. De politie ontmoedigt ouders dan om aangifte te doen, zegt belangenclub BOinK voor ouders in de kinderopvang. Ook zedenadvocaten herkennen dat: "We krijgen te vaak signalen dat het niet goed gaat."

"We zien dat er weinig is geleerd van eerdere grote zaken", zegt advocaat Richard Korver, die voorzitter is van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers. "Dan wordt er gezegd: het is moeilijk te bewijzen. Het zijn kleine kinderen. Fantasie en spel lopen door elkaar."

Volgens Korver wordt dan met regelmaat te snel besloten om een zaak te seponeren. "Dat is ook wat ik van collega’s hoor." Van een serieus onderzoek is dan nauwelijks sprake, laat staan dat telefoon of laptop van een verdachte wordt onderzocht.

Verschrikkelijk voor ouders

Gjalt Jellesma van brancheorganisatie voor ouders in de kinderopvang BOinK wordt met enige regelmaat benaderd door ouders die het gevoel hebben dat ze niet serieus zijn behandeld. "Dat is een dubbele klap", zegt Jellesma. "Eerst vertelt je kind je iets dat je nooit van je kind zou willen horen. Dan moet je er mee naar buiten en word je niet serieus genomen. Dat is echt verschrikkelijk voor ouders. Echt heel kwalijk dat de politie wegkijkt. Dat moet veranderen.”

Verschillende ouders bevestigen het verhaal van Jellesma en Korver aan RTL Nieuws, onder hen Henk en Linda (echte namen bekend bij de redactie). Op een avond voor het naar bed gaan vertelt hun 3-jarige kind plotseling dat er op de opvang iets is gebeurd.

Vogelvrijverklaring voor kinderen

Als ze naar de politie stappen krijgen ze te horen: aangifte doen is geen optie. Verhoren van kinderen onder de vier jaar is moeilijk en de kans is daarom nihil dat de politie iets kan doen. "Het gemak waarmee een verhaal van tafel wordt geveegd. Het is ook een vrijbrief voor degenen die kwaad willen, een vogelvrijverklaring van kinderen tot vier jaar."

Ze vervolgen: "Kwalijk, want een paar maanden later werd duidelijk dat er zeker drie of vier andere gevallen waren van mogelijk misbruik. De medewerker is nooit als verdachte aangemerkt. En ook is nooit zijn computer onderzocht.”

Ouders
Lees ook:
Ouders na melding misbruik kind: 'Gemak waarmee de politie verhaal van tafel veegt'

Haalbaarheid aangifte

De politie zegt tegen RTL Nieuws elk signaal van mogelijk misbruik op een kinderdagverblijf serieus te nemen. De politie schetst ouders wel altijd een beeld van de haalbaarheid van een aangifte.

"Er zijn voor- en nadelen die we ouders wel willen voorhouden. Mensen ervaren dat soms als een ontmoediging, maar dat is zeker niet de bedoeling", zegt Jan de Jong van de zedenpolitie Amsterdam. Probleem is volgens de politie dat kinderen onder de vier jaar moeilijk te verhoren zijn.

Sneller computers en telefoons doorzoeken 

Volgens Korver kan de politie veel meer dan ze nu vaak doet, ook als een kind nog heel jong is. "Een gemiddeld kind van tweeëneenhalf verzint bepaalde dingen echt niet. Dus als het met bepaalde signalen komt zou dat op zijn minst reden moeten zijn om uit te zoeken of het zou kunnen kloppen."

Bij verdenking van een zedenmisdrijf moeten gegevensdragers zoals telefoon, iPad of computer zo snel mogelijk worden doorzocht, adviseerde de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen eerder al. Met dat advies is tot nu toe weinig gedaan, concludeert de rapporteur. "Dat is mij ook een doorn in het oog", zegt Korver. Ook hij dringt daar al jaren op aan, maar ondanks mooie beloften gebeurt het nog altijd niet.

Volgens de politie kan dat ook niet zomaar. "Daar moeten echt goede gronden voor zijn", zegt De Jong.

Oproep: herkent u dit? We blijven onderzoek doen naar misbruik op de kinderopvang en hoe de politie vervolgens omgaat met aangiften. Als u dit verhaal herkent, komen we graag met u in contact. Stuur dan – uiteraard vertrouwelijk - een mail naar roel.schreinemachers@rtl.nl.