Ingrijpende verandering onderwijs

Advies aanpak lerarentekort: voer één basisopleiding in voor alle leraren

07 november 2018 11:38 Aangepast: 07 november 2018 14:23

Alle leraren, van het basis- tot het voortgezet onderwijs en van de voorschoolse tot het middelbaar beroepsonderwijs, moeten straks dezelfde basisopleiding tot docent gaan volgen. Daarna moeten ze zich kunnen specialiseren. Dat moet het beroep van leraar aantrekkelijker maken en zo het lerarentekort oplossen.

Dat adviseert de Onderwijsraad aan de Tweede Kamer. De Kamer had om het advies gevraagd vanwege het steeds nijpender wordende lerarentekort.

Makkelijker overstappen naar andere sector

Volgens de raad is er een 'ingrijpende herziening' van lerarenopleidingen nodig. Ook de arbeidsstructuur moet worden aangepast. Daarbij zouden leraren meer mogelijkheden moeten krijgen om zich te specialiseren.

Volgens het adviesorgaan wordt het voor leraren hiermee makkelijker om over te stappen naar een andere onderwijssector. Nu is dit moeilijk.

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

20 miljoen euro extra voor aanpak lerarentekort

Beroep aantrekkelijker, kwaliteit hoger

"Meer mobiliteit, meer keuzemogelijkheden in de lesgevende taak en de nadruk op samen leren maken het beroep aantrekkelijker, ook voor starters. Dit alles kan helpen lerarentekorten in bepaalde sectoren of vakken tegen te gaan, zonder concessies te doen aan de kwaliteit'', staat in het onderzoek.

Door de aanpassingen in de opleiding en in de arbeidsstructuur wordt het beroep aantrekkelijker en de kwaliteit van het onderwijs hoger.

Zo draagt het bij aan het oplossen van het lerarentekort:

Henriëtte Maassen van den Brink is voorzitter van de Onderwijsraad en legt uit waarom dit het lerarentekort moet oplossen. "Dit draagt bij aan het oplossen van het lerarentekort omdat je dan leraren hebt die over de sectoren heen kunnen lesgeven. Dus een leraar op een lagere school kan dan ook lesgeven op een middelbare school of een mbo."

Maassen van den Brink denkt dat de wijziging van het systeem binnen 5 jaar zou moeten zijn geregeld. "En iedereen roept maar dat dat heel veel geld gaat kosten, maar dat zie ik toch anders. Want nu hebben we zo veel incidentele maatregelen waar miljoenen naar toe gaan waarvan we de effectiviteit niet kennen. Er zit ook geen samenhang in die maatregelen die nu worden genomen. Het zijn enkelvoudige maatregelen waarvan je steeds denkt nou we plakken weer een pleister in plaats van dat we het probleem oplossen."

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook:

Zaanstad voert vierdaagse schoolweek in vanwege lerarentekort

Politiek verslaggever Floor Bremer: zwaarwegend advies

"De Onderwijsraad geeft binnen het onderwijsveld doorgaans zwaarwegend advies waar serieus naar wordt gekeken. Dit advies is een soort verre stip op de horizon wat niet van de ene op de andere dag de wereld zal veranderen. Maar het is een denkrichting voor hoe je in de toekomst het lerarentekort kan terugdringen."

Belgische juffen als oplossing voor lerarentekort:

Het begin van het nieuwe schooljaar leverde veel problemen op. Deze school in Zeeuws-Vlaanderen haalde zelfs twee juffen uit België. En voor hen is het wel even wennen.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore