Ga naar de inhoud
Leegloop

Minder dan de helft van Nederland is religieus

Beeld © ANP Foto

Voor het eerst is minder dan de helft van Nederland religieus. Nog maar 49 procent van mensen boven de 15 jaar zegt gelovig te zijn.

Het aantal gelovigen daalt al jaren gestaag. Eind jaren 90 hoorde nog 60 procent bij een geloof, in 2010 was dat bijna 55 procent.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) over het jaar 2017. Bijna een kwart van het land is katholiek, 15 procent is protestants en 5 procent is moslim.

Meer moslims

De daling tot onder de helft komt vooral door een afname van katholieken en Nederlands hervormden. In vijf jaar tijd zijn bij die groepen twee procentpunt minder mensen aangesloten. Het aantal moslims in Nederland is in die periode wel licht gestegen, van 4,5 naar 5,1 procent.

De grootste groep gelovigen in Nederland zijn de katholieken, maar deze groep gaat wel het minst naar de kerk. Slechts 18 procent bezoekt minstens een keer per maand een dienst. Protestanten zijn met 15 procent de tweede grote geloofsrichting, maar zij gaan wel veel vaker naar de kerk.

Van de gereformeerden die niet bij de PKN horen gaat 65 procent regelmatig naar de kerk, bij de PKN-ers is dat 58 procent en bij Nederlands hervormden 28 procent. Bij de islam gaat 42 procent regelmatig naar een gebedsdienst.

Opleiding

Het opleidingsniveau speelt een grote rol bij de vraag of iemand religieus is of niet. Hoe hoger de opleiding, hoe minder vaak iemand gelovig is. Bij de groep die alleen basisonderwijs heeft afgerond, is 64 procent godsdienstig, bij academici is dat 37 procent.

Leeftijd

Jonge kinderen zijn nog wel redelijk gelovig, maar vanaf 18 jaar neemt dat af. Zo zegt 43 procent van de 15- tot 18-jarigen bij een geloof te horen, maar bij 18- tot 25-jarigen is dat maar een op de drie.

Migranten

Ook de migratieachtergrond is een belangrijke factor. Ruim driekwart van de personen met een niet-westerse migratieachtergrond behoort tot een religieuze groep. Van hen is 41 procent moslim, 15 procent katholiek, 5 procent protestant en 17 procent rekent zich tot een andere religieuze groepering.

Bijna de helft van de mensen met een westerse migratieachtergrond behoort tot een religieuze groep, voor een belangrijk deel zijn ze katholiek.