Ga naar de inhoud
Nederland

Enorme toename aan toeristen in Nederland verwacht in 2030

Drukte op het strand in Scheveningen. Beeld © ANP

Het toerisme in Nederland zal waarschijnlijk exploderen de komende jaren. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), de promotieclub voor Nederland als toeristische bestemming, denkt dat er in 2030 29 miljoen toeristen uit het buitenland komen.

In 2017 waren dat er nog 18 miljoen. Als de trend van de afgelopen jaren doorzet zouden er in 2030 zelfs 42 miljoen buitenlandse toeristen deze kant op kunnen komen.

Knelpunten

Het binnenlandse toerisme zal ook nog flink blijven groeien het komende decennium. In 2017 werden er 18 miljoen binnenlandse uitstapjes gemaakt door Nederlanders, in 2030 zijn dat er naar schatting 31 miljoen.

Zo'n grote stijging van het toerisme is natuurlijk goed voor de sector, maar levert ook problemen op.

"De verwachte groei biedt grote kansen en zorgt tegelijkertijd ook voor knelpunten. Zo geldt voor veel plaatsen in Nederland dat ze nog onvoldoende profiteren van toerisme, terwijl de drukte op andere plekken overlast veroorzaakt", zegt directeur Jos Vranken van NBTC.

Slechte spreiding

Dat de spreiding van toeristen in ons land te wensen overlaat, wordt goed geïllustreerd door cijfers die eerder door NBTC zijn gepubliceerd.

Daaruit blijkt dat bijna 60 procent van de toeristen in de Randstad belandt, waarvan bijna 40 procent in Amsterdam. Een kleine 15 procent gaat naar de Nederlandse kusten. De rest, 27 procent, wordt verdeeld over de rest van het land.

Om ervoor te zorgen dat Nederland het toerisme aankan moet er dus nagedacht worden over oplossingen. 120 experts hebben nu een aanzet gegeven om het toerisme te hervormen.

Vijf speerpunten

1) De lusten en lasten moeten beter worden verdeeld.

Dat kan bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat opbrengsten, zoals toeristenbelasting, ook ten goede komen aan burgers en bedrijven buiten de sector.

2) Meer streken en steden moeten aantrekkelijk worden (betere verdeling over het land).

Stel er moet een nieuw museum komen: dan zou de overheid geen concurrentie in de hand moeten werken, maar vooral kijken naar de beste plek voor dat museum.

Ook moeten toeristen actief verleid worden om het eens buiten de Randstad te zoeken.

3) De toegankelijkheid en bereikbaarheid van steden en gebieden moet verbeterd worden.

Daarbij is het van het grootste belang dat er één centrale strategie wordt uitgedacht die ervoor zorgt dat mensen op duurzame manier van a naar b kunnen.

Een van de opties is 'dynamisch en gedifferentieerd prijsbeleid': ambtenarenjargon voor rekeningrijden en meer betalen in de spits in de trein.

4) Meer duurzaamheid

Toeristen moeten vaker de trein (kunnen) pakken en duurzame initiatieven in de sector zouden een beloning moeten krijgen.

5) Nederland moet gastvrij zijn.

De service moet beter.

De komende maanden moeten de goede bedoeling worden omgezet in concrete plannen.

Bron: RTL Z