Ga naar de inhoud
'Geweldige stap'

Landelijk meldnummer voor verwarde mensen moet snel juiste hulp regelen

Een verwarde man heeft in Den Haag zijn huisraad op straat gesmeten Beeld © Regio 15

Voor mensen die zich zorgen maken over iemand die zich verward gedraagt komt er een landelijk meldnummer. 

Het nummer wordt gekoppeld aan regionale meldpunten, die snel hulp moeten regelen. 

'Geweldige stap'

Dat schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer. Welk nummer het gaat worden en wanneer het er is, is nog niet bekend.

"Dit is een geweldige stap vooruit voor iedereen die zich bekommert om iemand, maar niet weet waar snel deskundige hulp is te vinden. Ik ben ervan overtuigd dat dit veel mensen gaat helpen", zegt Onno Hoes, voorzitter van het Schakelteam.

Nu komen er elke dag veel meldingen over verwarde mensen bij 112 binnen. Maar daarvoor is dit alarmnummer niet bedoeld.

Meldingen bij politie over verwarde personen:

 • 2011: 40.094
 • 2012: 44.346
 • 2013: 51.883
 • 2014: 59.421
 • 2015: 65.869 
 • 2016: 74.875
 • 2017: 83.501
 • 2018: tot nu toe 44.135, eerste halfjaar

Bron: Nationale Politie

Toelichting: 

 • Volgens de politie zeggen deze cijfers niets over het aantal verwarde personen. Eenzelfde persoon kan zorgen voor meerdere registraties en bij één registratie kunnen ook meerdere personen betrokken zijn.
 • Personen die in verwarde toestand een strafbaar feit pleegden, zijn ook niet in deze categorie opgenomen.
 • Dit geldt ook voor personen die suïcide pleegden of een poging daartoe deden.
 • Een eventuele stijging kan ook (voor een deel) te wijten zijn aan registratie-effecten; een paar jaar geleden was de registratie code e33 nog relatief nieuw, nu is die bekender bij de dienstdoende agenten.

Meer incidenten met verwarde mensen

'Praat met elkaar', zegt Onno Hoes, voorzitter van het Schakelteam Verward Gedrag.

Plan van aanpak gemeentes

Van alle gemeenten verwacht twee derde per 1 oktober een goed werkende aanpak te hebben voor mensen met verward gedrag. Maar een derde heeft dat dus nog niet, blijkt uit het eindrapport van het Schakelteam.

Daarin komt ook naar voren dat de 'ketenpartners' (cliënt- en familieorganisaties, woningcorporaties, politie en justitie en zorgorganisaties) nog veel verbeterpunten zien.

Passend vervoer

Zo moet er een blijvende regeling komen voor passend vervoer van verwarde mensen, de locaties waar ze worden beoordeeld en voor meld- en adviespunten die 24 uur per dag open zijn.

Het Schakelteam stopt op 1 oktober met zijn werkzaamheden. Het werd in 2016 in het leven geroepen om een brede aanpak op te zetten voor mensen die verward gedrag vertonen, ook als die strafbare feiten hebben gepleegd, gevaarlijk lijken, zorg mijden en geen eigen netwerk hebben.

'Politie
Lees meer
'Politie heeft nog steeds geen lijst met verwarde personen'
Onno
Lees meer
Onno Hoes: 'Kijk uit naar verwarde mensen op straat'