Naar Vlissingen

Veel mariniers nemen ontslag, eenheid stilgelegd vanwege personeelstekort

11 september 2018 12:48 Aangepast: 11 september 2018 13:18
Leden van het Korps Mariniers Beeld © ANP

Bij het Korps Mariniers is vorige maand een eenheid tijdelijk stilgelegd omdat er een personeelstekort is. Dat komt omdat veel mariniers ontslag nemen.

Dat aantal ligt tot augustus dit jaar al 37 procent hoger dan het hele jaar daarvoor, meldt staatssecretaris Barbara Visser van Defensie aan de Tweede Kamer.

Verhuizing naar Vlissingen

Uit een enquête dit voorjaar kwam naar voren dat veel mariniers willen vertrekken omdat hun kazerne verhuist van Doorn naar Vlissingen. Defensie heeft zelf ook gesprekken gevoerd. Daaruit komt naar voren dat mariniers vertrekken om diverse redenen. Een aantal geeft de verhuizing aan als reden, zegt Visser.

Uit de Kamerbrief:

'Daar waar gesprekken met vertrekkend personeel van het Korps Mariniers, het KCT en de Luchtmobiele Brigade zijn gevoerd, komt naar voren dat de redenen voor vertrek individueel en divers zijn. De keuze om Defensie te verlaten wordt vaak gemaakt op basis van een combinatie van factoren. Hierbij spelen onder andere ontevredenheid over de balans tussen werk en privé, over de bevorderingsruimte en over beloning en erkenning een rol, juist ten tijde van hoogconjunctuur en een lage werkloosheid. Daarnaast spelen zaken als een veranderende thuissituatie, de ontwikkel- en toekomstmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden binnen en buiten Defensie mee. Door een aantal van de dit jaar vertrekkende mariniers wordt in deze gesprekken aangegeven dat ook de voorgenomen verhuizing naar Vlissingen een reden is om Defensie te verlaten.

Naast gesprekken met vertrekkend personeel, zijn door het bureau Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) van Defensie en door de provincie Zeeland dit voorjaar separate enquêtes gehouden onder mariniers. Daarbij werd specifiek gevraagd naar de verhuisbereidheid van de mariniers. Ook hebben de Minister en ik een brief van tweehonderd mariniers hierover ontvangen. Uit zowel de enquêtes als de brief blijkt dat veel mariniers overwegen Defensie te verlaten vanwege de voorgenomen verhuizing naar Vlissingen. In de enquête van TOS wordt de mariniers, die aangeven ander werk te zoeken of zeggen dit van plan te zijn, gevraagd wat de reden hiervoor is. Deze mariniers geven het vaakst de voorgenomen verhuizing naar Vlissingen aan. Als reden om ander werk te zoeken, worden in deze enquête ook arbeidsvoorwaarden en de balans tussen werk en privé genoemd.

Dat baart ons zorgen, mede omdat de cijfers van de irreguliere uitstroom nu toenemen. Vanwege het belang van de toekomstbestendigheid van het Korps zal ik daarom de daadwerkelijke uitstroomcijfers van het Korps Mariniers nauwlettend blijven monitoren.'

In gesprek met regio

Het ministerie praat intussen weer met vertegenwoordigers van het personeel over de voorgenomen verhuizing.

De mariniers vinden dat op de nieuwe locatie in Zeeland onder meer te weinig oefen- en trainingsfaciliteiten zijn. Defensie gaat hierover in gesprek met de regio.

Aanpassingen kunnen ertoe leiden dat de bouw langer duurt en meer gaat kosten, waarschuwt Visser alvast.

Opnieuw rond de tafel

Verder kondigt ze nieuwe bodemonderzoeken aan waaruit moet blijken dat het 70 hectare metende terrein 'volgens wet- en regelgeving' geschikt is om als kazerne te dienen. Een aantal voorbereidende werkzaamheden op het terrein is uitgesteld. Er wordt 2 hectare gesaneerd en op 3 hectare wordt niet gebouwd vanwege vervuiling. Het overige deel is 'niet gevaarlijk voor mens of milieu'.

Een geschillencommissie stelde in augustus dat Defensie opnieuw om de tafel moet met het personeel over de verhuizing waartoe al in 2012 is besloten.

Mariniers willen niet naar Vlissingen

Veel mariniers treden uit dienst als de verhuizing naar Vlissingen doorgaat. Onbegrijpelijk, vindt de burgemeester van de stad: "Als je een keer komt kijken, zie je hoe fantastisch Vlissingen is"
Miniatuurvoorbeeld
Lees meer

Kamervragen over vervuiling beoogde kazerne Vlissingen

Miniatuurvoorbeeld
Lees ook

Mariniers lopen massaal weg vanwege verhuizing naar Vlissingen

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore