Ga naar de inhoud
Nederland

Ouders positief over kinderopvang, maar het mag wel wat goedkoper

Beeld © ANP

Veel ouders vinden kinderopvang te duur. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Ruim vier op de tien vindt de opvang 'tegenwoordig bijna niet meer te betalen'.

Volgens het SCP denken ouders wel wat minder negatief over de betaalbaarheid dan enkele jaren geleden, maar nog steeds vindt een aanzienlijk gedeelte dat de opvang (te) duur is. Ouders zijn wel positief over de kwaliteit van de opvang. 

Positiever met lager inkomen

Opvallend is dat ouders minder negatief zijn naarmate hun inkomen lager is. Omdat de toeslag inkomensonafhankelijk is, ontvangen ouders met lagere inkomens een hogere kinderopvangtoeslag.  

Voor de lagere en middeninkomens zijn de kosten die zij voor kinderopvang betalen tussen 2012 en 2016 gedaald. De bijdrage voor de hogere inkomens schommelt echter meer. 

Moeders vaker thuis dan vaders

Het aantal dagen dat vaders thuis zijn wanneer hun partner werkt, ligt duidelijk lager dan bij moeders. Desalniettemin zegt de helft van de vaders ten minste een dag per week thuis te zijn, en ongeveer twee op de tien ouders is zelfs twee of meer dagen thuis. 

Bijna een derde van de vaders is geen enkele dag thuis, ook geen halve dag. Ongeveer een op de tien vaders van baby's heeft in deze periode geen ouderschapsverlof opgenomen.

Betaalbaarder betere balans

In gezinnen waar de kinderopvang als betaalbaar wordt gezien, wordt opvang ook vaker gebruikt. In die gezinnen werkt de moeder ook meer uren. Er is echter geen verband met de werkuren van vaders. 

Ouders die de kinderopvang als meer betaalbaar zien, ervaren een betere balans tussen hun werk en hun persoonlijke leven. Als zij de opvang goed geregeld hebben, gaat dit gepaard met een hoger emotioneel welbevinden.    

Voorzichtige groei

De kinderopvang is langzaam aan het groeien. In 2012 nam het gebruik nog af, de laatste jaren neemt het voorzichtig weer toe. Vorig jaar ging de helft van de kinderen onder 4 jaar en een kwart van de kinderen boven de 4 jaar naar de opvang. 

In totaal gingen in 2017 meer dan 700.000 kinderen naar de opvang. Daarbij gaat het om kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouders. Naast de formele opvang doen ouders ook vaak een beroep op hun eigen ouders, andere familieleden, vrienden of buren. 

Miniatuurvoorbeeld

'Mogelijk geen goed zicht'

Ouders die geen gebruik maken van opvang zijn vaak negatiever over de betaalbaarheid dan ouders die wel opvang gebruiken. Het SCP vermoedt dat ouder die geen opvang gebruiken mogelijk geen goed zicht hebben op de daadwerkelijke kosten. 

Ook hebben ze (terecht of onterecht) het idee dat de kinderopvang te duur is. Ze hebben bijvoorbeeld twijfels over de veiligheid van kinderen en de aandacht die er voor hen is.   

Ouders gebruiken opvang voor zichzelf en voor hun kinderen

Een groot deel van de ouders die opvang gebruiken, geeft aan dat te doen om de zorg voor hun kind(eren) met hun werk te kunnen combineren. Ouders noemen ook voordelen voor de kinderen zelf, zoals het kunnen spelen met andere kinderen. 

Ouders die geen opvang gebruiken, schrijven dit vaak toe aan hun persoonlijke voorkeuren en werksituatie. Een op de drie ouders zonder opvang wil bijvoorbeeld liever zelf voor het kind zorgen. Ze lijken hun keuze ook deels te baseren op de (veronderstelde) kenmerken van de opvang. Tussen de dertig en veertig procent van de ouders geeft aan dat de kosten een rol spelen. 

Meer op rtlnieuws.nl: