Ga naar de inhoud
Gezin

Einde vervuilende luiers in zicht: innovatieve recyclemethode binnenkort van start

Afvalverwerkers, recyclebedrijven en de overheid zijn al jaren bezig om de luier uit het restafval te krijgen. Beeld © Getty Images

Per jaar verdwijnen ongeveer 1 miljard volle luiers bij het restafval in de afvalbak. Dat is bijna verleden tijd. Het plastic, papier, de absorptiekorrels en ontlasting waaruit de luier bestaat, kunnen dit najaar op een grootschalige manier worden gerecycled.

​Ouders met baby's, kinderdagverblijven, ziekenhuizen en verpleeghuizen verzamelen bij elkaar zo'n 1 miljard volle luiers per jaar. En die belanden allemaal op de stapel bij het grofvuil.

De luiers zijn niet alleen van baby’s, ook de hoeveelheid incontinentiemateriaal voor ouderen stijgt door de vergrijzing. Alle wegwerpluiers bij elkaar zorgen voor 5 tot 8 procent van het restafval.

Eerdere initiatieven mislukt

​Afvalverwerkers, recyclebedrijven en de overheid zijn al jaren bezig om de luier uit het restafval te krijgen. Maar eerdere initiatieven mislukten. De recycling was te duur, de uiteindelijke producten konden niet of tegen een te dure prijs worden afgezet. En het lukte maar niet om alle ziekteverwekkers en medicijnresten te verwijderen.

Nu is bij een proef een cocktail van verschillende gepoederde medicijnen in de installatie gebracht in de eerste stap van het verwerkingsproces. Gemiddeld werd 94 procent afgebroken. Het overblijvende deel verdwijnt in de volgende processtappen.

Restafval van 200 naar 100 kilo per persoon

​Het Rijk heeft als doel gesteld om in 2020 per persoon per jaar nog maar 100 kilo restafval in te zamelen. Nu is dat twee keer zoveel, ongeveer 200 kilo per inwoner. Het Rijk heeft ook als doel dat 75 procent van het huishoudelijk afval gescheiden wordt aangeboden. Ook dat wordt in veel gemeenten niet gehaald. Maar als de luiers uit het restafval verdwijnen, scheelt dat 5 tot 8 procent. Dat is een aanzienlijk verschil. 

Proeffabriek

​In Brabant gooien huishoudens en kinderdagverblijven sinds 2016 luiers in aparte bakken, die worden verzameld in een proeffabriek. Willem Elsinga bedacht de nieuwe techniek zonder dat er restafval overblijft. "De proeffabriek was een groot succes. Als de nieuwe installatie klaar is, kan die in de toekomst 15.000 tot 20.000 ton luiers per jaar verwerken."

Recycling van een ton luiers levert een CO2-besparing op die te vergelijken is met een autorit van 2.000 kilometer, blijkt uit een rapport van CE Delft, een onafhankelijk onderzoeksbureau dat het hele project onderzocht.

Luiers en rioolslib

​Dit najaar opent de fabriek met de luierrecyclinginstallatie. ​De investering kost zo'n 5 miljoen euro. De ondernemers denken er per jaar 300.000 tot 400.000 winst mee te maken. Dit maakt de recycling rendabel.

ARN gaat de installatie bouwen in samenwerking met Waterschap Rivierenland. ARN-directeur Harrie Arends: "De installatie staat naast een rioolwaterzuiveringsinstallatie omdat de biogas en biomassa die vrijkomen in de al bestaande vergistingsinstallatie van het Waterschap worden verwerkt."

Hoe wordt de luier gerecycled?

Eerst worden de gebruikte luiers samen met rioolslib met behulp van stoom verhit tot 250 °C. Hierdoor worden ziekteverwekkers gedood en medicijnen afgebroken. De luiers en de vloeistof worden een geheel. Bij het koelproces blijven de gestolde plastic deeltjes bovendrijven, dat wordt nieuw plastic voor bijvoorbeeld bloempotten. Van de afbreekbare slurry van urine en ontlasting wordt biogas, biomassa en kunstmest gemaakt. Het resultaat: een compleet hergebruikte luier.

Nieuwe fabriek

​Voor de nieuwe fabriek in Nijmegen worden drie reactors gebouwd. Nu is de eerste reactor in ontwikkeling. Willem Elsinga: "Daar sporen we de kinderziektes op en die halen we eruit. Daarna komen er nog twee andere reactoren bij."

Ook in Amsterdam wordt een nieuwe fabriek gebouwd die luiers gaat recyclen. Afvalverwerkingsbedrijf AEB Amsterdam is ook bezig om luiers te reinigen onder hoge druk. Daarna worden in een droogproces drie materialen gescheiden: het absorptiemateriaal, de kunststoffen en natuurlijke vezels. Vervolgens bouwen ze een bioraffinage-installatie waarmee ze de grondstoffen verwerken tot nieuwe producten. Het recyclen zal daar vanaf eind 2019 mogelijk zijn, het verwerken van de grondstoffen lukt waarschijnlijk in 2020.

Meer op rtlnieuws.nl: