Ga naar de inhoud
Nederland

Klimaatakkoord klaar: zo gaan we minder broeikasgassen uitstoten

De uitstoot van broeikasgassen moet de komende jaren met bijna de helft terug worden gedrongen. Beeld © ANP

De belasting op gas gaat omhoog, vele tienduizenden woningen per jaar moeten van het gas af en 'schoon rijden' wordt beloond. In het zojuist gepresenteerde Klimaatakkoord staat een berg aan adviezen die ervoor moeten zorgen dat we de helft minder CO2 gaan uitstoten.

Het Klimaatakkoord wordt ook wel de grote verbouwing van Nederland genoemd. Vanmiddag is gepresenteerd hoe die verbouwing eruit komt te zien. In opdracht van het kabinet hebben tientallen partijen, van consumentenorganisaties tot milieuclubs, maandenlang om tafel gezeten om te praten over hoe ons land de klimaatdoelen gaat halen.

Het hoofddoel in 2030 is om 49 procent minder broeikasgas de lucht in te laten gaan dan in 1990. 

De belangrijkste veranderingen op een rij

Wonen

Miniatuurvoorbeeld
 • Er moeten de komende jaren vele tienduizenden woningen van het gas af. 
 • In 2050 is geen enkel gebouw meer verbonden aan het gasnet.
 • Huiseigenaren moeten gestimuleerd worden hun huizen beter te isoleren en een elektrische warmtepomp aan te schaffen. 
 • Die moeten zorgen voor latere energielasten.
 • De gasbelasting gaat de komende jaren geleidelijk met 20 cent omhoog, de stroomheffing met 6,5 cent omlaag. Dat is bedoeld om sneller de overstap te maken van gas naar elektra. Nu betalen huishoudens 26 cent belasting per kubieke meter aardgas en 10,5 cent per kilowattuur stroom.
 • Woningcorporaties gaan vooroplopen: er komen complete woonwijken die van het gas afgaan.

  Zo gaat een wijk van het gas af:

Electriciteit en windmolens

Miniatuurvoorbeeld
 • Er moet veel meer electriciteit worden opgewekt.
 • Daarom komt een deel van de Noordzee vol te staan met windmolens. 
 • Ook op het land komen windmolenparken. Waar is nog niet duidelijk. 
 • Ook moet er veel meer electriciteit worden opgewekt met zonnepanelen. Er zijn 75 miljoen nieuwe zonnepanelen gewenst.
 • Tot 2025 blijft een gunstige subsidieregeling van kracht, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat het zonder subsidie kan. 

Mobiliteit

Thumbnail
 • We moeten met elkaar veel minder auto gaan rijden.
 • Hoe? Door beter openbaar vervoer, fietssnelwegen en door meer thuis te werken.
 • En als we rijden, moet het steeds meer elektrisch worden. 
 • Mensen die 'schoon' rijden worden financieel beloond. Hoe, moet nog verder worden uitgewerkt.
 • Voor vrachtwagens komt er een kilometerheffing, voor personenauto's is dat niet aan de orde.  
 • Vrachtwagens gaan meer rijden op groen gas.

Landbouw

Thumbnail
 • Tuinders gaan hun kassen verwarmen met aardwarmte 
 • Dieren krijgen ander voedsel waardoor straks via koeienmest minder methaan de lucht ingaat.
 • Ook wordt er meer natuur en meer bos gepland. 

Industrie

Thumbnail
 • De industrie moet minder CO2 gaan uitstoten
 • Dat gaat gebeuren door installaties te elektrificeren en door ze te stoken op duurzaam waterstofgas.
 • Ook moet de CO2-opslag omlaag. 
 • De grote vraag is: wie gaat dat betalen?

Verder uitgewerkt

Het gaat nu nog over de grote lijnen. De grote vraag is: wie gaat dit allemaal betalen? Minister Eric Wiebes benadrukt dat 'de burger niet met hoge kosten opgezadeld mag worden'.

De Woonbond zegt zich zorgen te maken over de verdeling van de lusten en de lasten van het klimaatbeleid. "Grote bedrijven moeten niet buiten schot blijven, terwijl huishoudens wel kosten maken voor de energietransitie. En bij de verduurzaming van de woningvoorraad moet er goed gekeken worden naar de woonlasten."

Volgens voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels is een 'heel belangrijke mijlpaal' bereikt. Eind dit jaar moet er een 'volwassen akkoord' zijn.

Noordpool lijdt onder opwarming : 'Mensen hebben geen idee hoe snel het gaat':

Langeafstandszwemmer Lewis Pugh zwemt door het Noordpoolgebied in ijskoud water. Hij wil hiermee aandacht vragen voor het klimaat dat snel opwarmt.