Ga naar de inhoud
Nederland

Nieuwkomer hoeft inburgering niet meer zelf te betalen

Beeld © ANP

Het inburgeringsstelsel gaat volledig op de schop. Nieuwkomers moeten vanaf dag één Nederlands leren. Ze moeten zo snel mogelijk aan het werk. En ze hoeven geen lening meer af te sluiten om hun inburgering te betalen, staat in inburgeringsplannen die de ministerraad morgen bespreekt.

Dat bevestigen bronnen aan RTL Nieuws.

Het huidige inburgeringsbeleid werkt niet. Veel nieuwkomers hebben moeite de taal te leren en in te burgeren, en zitten vaak jaren in de bijstand. Slechts een derde van de asielzoekers is binnen drie jaar klaar met inburgeren. Het kabinet gooit het roer daarom drastisch om. 

Leenstelsel geschrapt

Nieuwkomers hoeven hun inburgering voortaan niet meer zelf te betalen. Het kabinet schrapt het leenstelsel, staat in de inburgeringsplannen die de ministerraad morgen bespreekt. Nu draait de inburgeraar zelf nog op voor de kosten. Daarvoor kunnen ze een lening afsluiten bij DUO. Maar veel inburgeraars zijn niet in staat dit ooit terug te betalen. 
 
Gemeenten krijgen een belangrijkere rol in de inburgering. Zij kopen voortaan de inburgeringscursussen in. Gemeenten doen namelijk ook de intake en weten daarom het beste wat een inburgeraar nodig heeft. Nu moeten nieuwkomers alles nog zelf regelen. In de praktijk blijkt dat veel inburgeraars moeite hebben om hun weg te vinden in het grote cursusaanbod.

Kwetsbare positie

Inburgeringsexpert Tamar de Waal schreef vorig jaar al in een kritisch rapport dat nieuwkomers moeten kiezen uit wel driehonderd scholen die de cursus aanbieden. "Vervolgens moeten ze zelf bij DUO een lening afsluiten en het papiertje binnen drie jaar halen. Dat is echt te veel gevraagd van mensen die de taal nog niet spreken, het land nog niet kennen en vaak in een heel kwetsbare positie zitten."

ZIE OOK: Inburgeringsbeleid 'veel te ingewikkeld': 'We zetten te veel druk achter nieuwkomers'
 
Asielzoekers beginnen sneller met het leren van Nederlands. Wie kans maakt hier te blijven krijgt al vanaf dag één taalles. Om de kansen van nieuwkomers te vergroten moeten ze beter Nederlands leren. Het taalniveau dat ze moeten halen wordt aangescherpt, van het huidige basisniveau A2 naar het hogere B1.

Thumbnail

Zo snel mogelijk

Voor analfabeten komt er een aparte praktijkroute. Zij moeten tenminste basaal Nederlands leren spreken, zodat ze aan het werk kunnen. "Meedoen is het credo", zei minister Koolmees van Sociale Zaken onlangs al. In de plannen van het kabinet moeten alle inburgeraars dan ook zo snel mogelijk aan het werk.

Taalcursussen voor nieuwkomers worden voortaan betaald door de overheid. Nu draait de inburgeraar zelf nog op voor de kosten. Nieuwkomers moeten nu alles nog zelf regelen, dus ook het zoeken van een taalcursus. Maar in de praktijk blijken veel inburgeraars moeite te hebben om hun weg te vinden in het grote aanbod aan taalcursussen.

Verzorgingsstaat

Met gemeenten gaat het kabinet afspraken maken over begeleide toegang van nieuwkomers tot de verzorgingsstaat. De eerste twee jaar innen gemeenten de zorgtoeslag, huurtoeslag en bijstand van een statushouder. Die krijgt dan onderdak, leefgeld en intensieve begeleiding bij het vinden van werk. Statushouders die zichzelf kunnen redden doordat ze bijvoorbeeld een baan hebben kunnen eerder uitstromen.

Wie niet voldoet aan de inburgeringsplicht gaat dat merken. Verwijtbaar niet inburgeren kan betekenen dat je je verblijfsstatus verliest, als je een reguliere migrant bent. Statushouders die verwijtbaar niet inburgeren komen niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

Net ingeburgerd, en nu al 'trots op Nederland'

Christina uit Venezuela en Martha uit Polen: twee nieuwe Nederlanders die hun integratie afsloten tijdens de Naturalisatiedag.

Meer op rtlnieuws.nl: