Ga naar de inhoud
Nederland

1 op de 3 vrouwen voelt zich op straat respectloos behandeld

Jonge vrouwen ervaren het vaakst respectloos gedrag op straat. Beeld © iStock

Uitgescholden worden omdat je een groepje pratende reizigers wijst op de stiltecoupé, of nagefloten worden als je langs een bouwput loopt. Eén op de vijf Nederlanders voelt zich wel eens respectloos behandeld in het openbaar. Bij jonge vrouwen is dat zelfs één op de drie.

Dat blijkt uit een groot onderzoek van het CBS, waarvoor 150.000 Nederlanders van 15 jaar en ouder zijn ondervraagd. Volgens socioloog Tanja Traag van het CBS springt vooral het percentage vrouwen tussen de 18 en 25 jaar eruit. Van die vrouwen is 33 procent in 2017 respectloos behandeld op straat.

Aanpak straatintimidatie

Straatintimidatie is één van de vormen van respectloos gedrag. In Rotterdam heeft maar liefst 84 procent van de vrouwen tussen de 18 en 45 jaar weleens te maken gehad met een vorm van intimidatie op straat. Om daar een einde aan te maken, is sinds begin dit jaar een 'sisverbod' van kracht.

Door het verbod kan aan iedereen die een vrouw nasist, naroept, achternaloopt, om seks vraagt of in het nauw drijft, een boete van maximaal 4100 euro worden opgelegd. Maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. Wel zijn er via de speciale meldingsapp, die al 2500 keer is gedownload, sinds afgelopen december 1400 meldingen van straatintimidatie binnengekomen. 

"Het gaat vooral om de discussie die is ontstaan", zegt Frank Vermeulen, woordvoerder van de gemeente Rotterdam. "We willen met het verbod aan iedereen duidelijk maken dat dit soort dingen in Rotterdam niet geaccepteerd wordt."

Respectloos gedrag

Vrouwen van 18 tot 25 jaar hadden in 2017 het meest te maken met gedrag dat ze als respectloos ervoeren; 33 procent ervoer dit op straat en 22 procent in het openbaar vervoer. Van alle Nederlanders van 15 jaar en ouder werd respectievelijk 20 en 13 procent hiermee geconfronteerd. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het CBS. Hiervoor is respondenten gevraagd naar ervaringen van gedrag dat zij zelf als respectloos hebben ervaren.

Mannen van 18 tot 25 jaar geven minder vaak aan respectloos gedrag te ervaren dan vrouwelijke leeftijdgenoten, maar wel meer dan gemiddeld. Van hen had 26 procent dit in 2017 meegemaakt op straat en 18 procent in de bus, trein of tram.

Subjectief

Wat respectloos gedrag precies is, is subjectief, zegt Traag. "Maar ik kan me voorstellen dat wanneer je als jonge vrouw over straat loopt en er wordt van alles naar je gesist, dat je dat als respectloos ervaart."

"Ik maak zelf ook respectloos gedrag mee in het openbaar vervoer", zegt ze. "Dan zit je in de stiltecoupé met pratende mensen. Als je hen daarop wijst, zegt de een: och jee, dat heb ik niet gezien. Een ander zegt: waar bemoei je je mee, trut?"

Stad versus platteland

In het algemeen hebben jongeren minder vervelende ervaringen op straat en in het ov dan vijf jaar geleden, maar de afname is volgens Traag slechts mondjesmaat. Het aandeel jongeren dat respectloos gedrag ervaart, is in steden hoger dan op het platteland. Neemt de stedelijkheid af, dan neemt de respectloosheid ook af. 

Volgens Traag is het lastig daarvan de oorzaken aan te wijzen. "Het kan zitten in de oververtegenwoordiging van bepaalde bevolkingsgroepen. Ook kun je in de stad een meer anoniem bestaan leiden. Hierdoor zeg je iets sneller iets tegen een onbekende, want diegene kom je toch niet meer tegen. In een dorp zou je dat weer niet zo snel doen."

'Ik word gewoon boos op nafluiter'

We spraken vrouwen op straat in Rotterdam om hun ervaringen met seksuele intimidatie te peilen.

Meer op rtlnieuws.nl:

'Ik word gewoon boos op nafluiter': app tegen seksuele intimidatie in Rotterdam

01:05
Bron: RTL Nieuws