Ga naar de inhoud
Nederland

Minister pakt verplichte salarisafdracht van SP'ers aan partij niet aan

SP-politici laten hun salaris naar de partij overmaken. Beeld © ANP

Het kabinet gaat geen verdere stappen nemen om een eind te maken aan de salarisafdrachtregeling van de SP. De VVD, en eerder ook al het CDA, wil dat de minister er voor zorgt dat gemeenten en provincies niet langer het salaris van raadsleden, wethouders, statenleden en gedeputeerden overmaken aan de partij, maar direct aan de politici zelf.

Door de regeling van de SP zouden politici financieel te afhankelijk zijn van de partij. Daarom wilde de VVD actie van minister Ollongren. Zij is echter niet van plan nog energie te steken in de kwestie, schrijft zij op vragen van VVD-Tweede Kamerlid Van den Bosch.

Lager salaris overmaken

De zogenoemde afdrachtregeling van de SP bestaat sinds 1974 en komt erop neer dat het salaris van politici rechtstreeks naar de partijkas van de SP gaat. De partij maakt vervolgens een lager salaris aan de politici over. Zo krijgen wethouders, gedeputeerden en Kamerleden ongeveer 2750 euro per maand.

De gedachte hierachter is dat de SP vindt dat iedereen gelijk is en geen grote inkomensverschillen wil. Door de regeling blijven er miljoenen over voor de partijkas en is de SP de rijkste partij van ons land.

Gemeente weigerde geld overmaken

Februari vorig jaar gaf de rechter de gemeente Noordoostpolder gelijk die weigerde geld aan de SP over te maken. De rechter oordeelde dat de regeling in strijd is met de wet; politici moeten namelijk kunnen stemmen zonder last, maar zijn door de regeling financieel afhankelijk van de SP.

Toenmalig minister Plasterk vond de uitspraak van toepassing op alle SP-politici. Hij vond dat het ‘in de rede ligt’ dat provincies en gemeenten stoppen met de afdrachtsregeling. Lang niet alle gemeenten en provincies hebben hier gehoor aan gegeven. Volgens de SP maakt op dit moment nog zo’n 60 procent van de gemeenten waar de SP in de raad zit geld rechtstreeks over aan de partij. Ook drie provincies doen dat nog.

Daarom wilde de VVD actie van minister Ollongren. Zij is echter niet van plan nog energie te steken in de kwestie. Volgens Ollongren is het aan die overheden om zelf te beslissen of ze al dan niet stoppen met het overmaken van salaris en vergoedingen aan de partij. De VVD beraadt zich op een reactie op de antwoorden van Ollongren.

Nieuwe SP-leider Lilian Marijnissen: 'Ik heb niet nagedacht over een andere koers':

Meer op rtlnieuws.nl: