Ga naar de inhoud
Nederland

Patiënten krijgen duizenden euro's schadevergoeding na fouten huisarts

Een tuchtklacht of een schadeclaim gaat huisartsen niet in de koude kleren zitten. Beeld © ANP

Huisartsen krijgen steeds vaker schadeclaims aan hun broek. Ook het gemiddeld bedrag van de uitgekeerde vergoedingen, bijvoorbeeld als mensen invalide raken doordat ze te laat worden doorverwezen naar het ziekenhuis, nam de afgelopen vijf jaar toe, van gemiddeld 6600 naar 10.800 euro. De kans op een claim wordt steeds groter door het toenemend aantal taken voor de huisarts, en door de werkdruk.

Dat blijkt uit cijfers van de grootste verzekeraar van huisartsen, in bezit van RTL Nieuws. Tussen 2012 tot 2017 is het aantal schadeclaims bij verzekeraar VvAA - bij wie 80 procent van de huisartsen is verzekerd - opgelopen van 222 naar 345.

ZIE OOK: Patiënten pikken fouten huisartsen niet meer, aantal klachten stijgt

De uitbetaalde claims lopen op tot ruim boven de 3 ton. Gemiddeld wordt er 10.800 euro uitgekeerd.  

Aantal letselschadeclaims, gemiddelde schadelast en totaal schadelast bij huisartsen:

  • Jaar   Aantal       Gemiddeld    Totaalschade
  • 2012   222           -                     - 
  • 2013   255          6600 euro       1,7 miljoen euro
  • 2014   280          7800 euro       2,2 miljoen euro 
  • 2015   300          6400 euro       1,9 miljoen euro
  • 2016   327          8700 euro       2,9 miljoen euro
  • 2017   345          10.800 euro    3,7 miljoen euro

Bron: VvAA schadeverzekeringen N.V.​

Vertraging behandeling, invaliditeit en dood

De meeste claims worden ingediend door patiënten die een hart- of herseninfarct hadden, die niet werd herkend door de huisarts. Het niet tijdig opmerken, betekent vertraging bij de noodzakelijke behandeling. In 73 procent van de claims loopt een patiënt langer met klachten door dan nodig is, waardoor ze niet kunnen werken of langer ziek zijn.

ZIE OOK: Gegronde klachten tegen huisartsen: van geamputeerde benen tot gemist hartinfarct

Soms zijn de gevolgen nog ernstiger. In 9 procent van de claims zijn patiënten overleden doordat ze niet direct zijn doorgestuurd naar het ziekenhuis. In 14 procent van de ingediende schadeclaims hebben patiënten een functiebeperking opgelopen of zijn ze invalide  geworden. 

Gegronde claim, schikking en ongegrond

De afgelopen vijf jaar is 16 procent van de claims gegrond verklaard. Daarbij is een schadevergoeding uitgekeerd.

In 24 procent is wel een schadevergoeding uitgekeerd, maar dat gebeurde nadat beide partijen een minnelijke schikking hebben afgesproken.

In de overige 60 procent is er geen schadevergoeding uitgekeerd. In de meeste gevallen omdat de claim niet gegrond is verklaard, maar soms ook omdat een patiënt de claim alsnog liet vallen.

Werkdruk bij huisartsen

De oorzaak van de stijging is volgens de VVAA onder meer de toenemende werkdruk van huisartsen. Door de werkdruk wordt de kans op fouten groter. Huisartsen hebben de laatste jaren meer taken gekregen van het ziekenhuis. Daarnaast staan patiënten er niet om te springen om te worden doorgestuurd naar het ziekenhuis in verband met hun eigen risico.

Ook zelfstandig ondernemers dienen vaker hoge claims in als ze door een medische fout niet meer kunnen werken.

En de overheid betaalt minder, zegt Melchior Spies van de VvAA. "Vroeger kreeg je een traplift van de overheid als je die nodig had vanwege een medische fout. Nu moet je dat verhalen op de huisarts en dien je een schadeclaim in."

Gisteren toonde RTL Nieuws al aan dat ook het aantal tuchtzaken stijgt. Het aantal meldingen van fouten door huisartsen blijkt in zes jaar met 33 procent gestegen. Steeds meer patiënten dienen een klacht in bij het het Medisch Tuchtcollege. 

Flinke impact op huisarts

Een tuchtklacht of een schadeclaim gaat huisartsen niet in de koude kleren zitten. Er zijn dokters die een burn-out krijgen. Een enkeling stopt helemaal met werken, zegt huisarts Katerijne Slot.

Huisarts Slot kreeg zelf zowel een tuchtzaak als schadeclaim aan haar broek. Haar patiënt had een bacteriële infectie onder de leden, die ze aanzag voor griep. Uiteindelijk waren beide klachten ongegrond, maar het heeft veel impact gehad op haar. "Ik wantrouwde alle patiënten die m’n behandelkamer binnenkwamen. Ik zag ze als potentiële aanklager. Ik ging mensen heel snel doorverwijzen naar het ziekenhuis. U wilt een bloedonderzoek, prima, u vraagt wij draaien”. De maanden daarna ebde dat gevoel weer weg.

'Elke patiënt werd een potentiële aanklager', wat een claim met een huisarts doet:

Huisarts Katerijne Slot kreeg tien jaar geleden te maken met een serieuze klacht nadat ze bij een patiënt een foute diagnose had gesteld. Dat was eerst wel even schrikken en maakte haar achterdochtig naar al haar patiënten. Maar op de lange duur is ze er, denkt ze, wel een betere huisarts van geworden.