Nederland

Raad van State: Nederland voert geen geloofwaardig klimaatbeleid

22 september 2016 14:57 Aangepast: 30 juli 2017 08:00
Beeld © ANP

De Raad van State oordeelt niet mild over het huidige kabinetsbeleid op het gebied van klimaatverandering. Het ontbreekt volgens het adviesorgaan aan "concreet, consistent en geloofwaardig beleid."

Het kabinet heeft zich tot doel gesteld om de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs na te komen. Daarin is afgesproken dat de landen die het verdrag hebben ondertekend in 2050 tussen 80 en 90 procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990.

Geloofwaardig beleid

De regering schrijft zelf dat er samenhangend EU- en nationaal beleid nodig is om deze doelstellingen te behalen. De Raad van State wijst erop (pdf), dat daar nu geen sprake van is, en dat er vooral wordt gekeken naar het Energieakkoord. Daarin zijn slechts concrete stappen tot 2023 vastgelegd.

"Wat vooralsnog ontbreekt is een concreet, consistent en geloofwaardig beleid voor het klimaat voor de langere termijn, bijvoorbeeld op het terrein van innovatie", schrijft de Raad.

Achterop in Europa

En zelfs om onze eigen doelstellingen te behalen moeten we nog flink aan de bak. Volgens de Raad van State zijn er 'aanzienlijke intensiveringen' nodig en loopt Nederland achterop in de Europese Unie

De Raad vraagt zich verder af waarom het huidige beleid vooral voor lastenverzwaringen bij burgers en bedrijven gaat zorgen, terwijl er weinig gebruik wordt gemaakt van private investeringen.

"Klimaat en energie zijn immers bij uitstek sectoren waarin investeringen en innovatie kunnen zorgen voor groeimogelijkheden, ook voor bedrijven. Daarmee kan op de langere termijn economische groei worden bevorderd."

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore