Ga naar de inhoud
Nederland

Twentse zorginstelling betaalde salaris ex-bestuurder door

Archieffoto Beeld © ANP

Ouderenzorginstelling CarintReggeland in Hengelo heeft de vorig jaar vertrokken topvrouw Joke Mengerink acht maanden salaris doorbetaald. Dat kostte 140.000 euro. Ook ex-toezichthouders en ex-directeuren ontvingen nog flinke vergoedingen.

CarintReggeland (omzet 174 miljoen euro) biedt met 4500 werknemers ouderenzorg in Twente. Begin vorig jaar voerde de instelling een reorganisatie door, als gevolg waarvan bestuursvoorzitter Joke Mengerink het veld ruimde. Eind mei legde zij haar functie neer.

Ex-topvrouw adviseur
Uit de zojuist gedeponeerde jaarrekening blijkt dat de zorginstelling Mengerinks salaris daarna echter gewoon doorbetaalde, tot het einde van het jaar. Vanaf juni stond zij op de loonlijst als 'adviseur van de raad van bestuur'. Die zeven maanden adviseurschap kostte de zorginstelling 122.197 euro.

CarintReggeland bevestigt de loondoorbetaling, en tekent aan dat Mengerink zelfs tot februari haar salaris ontving. "Zij heeft in totaal acht maanden als adviseur gefunctioneerd om de continuïteit te waarborgen" , aldus woordvoerster Leonie Jellema. Inclusief januari komen de kosten van het adviseurschap daarmee op bijna 140.000 euro. Volgens de zorginstelling ontving Mengerink wel salarisdoorbetaling, maar geen ontslagvergoeding.

Ook toezichthouders adviseurs
Eveneens opmerkelijk is, dat CarintReggeland ook twee vertrokken toezichthouders doorbetaalde. Voorzitter van de raad van toezicht Freek Linnebank vertrok in januari 2015, maar ontving zijn volledige ‘oude’ jaarvergoeding van 12.000 euro. Toezichthouder Wim Briggeman stapte in juli op, maar werd ook de tweede helft van het jaar doorbetaald.

Ook Linnebank en Briggeman kregen doorbetaald als 'adviseur'. Die adviezen dienden eveneens de continuïteit, aldus de woordvoerster. "Een groot deel van de raad van toezicht is vorig jaar vernieuwd en we hebben een managementlaag geschrapt. Daarom waren die adviezen nodig."

Vertrekpremies
Ten slotte betaalde Carint vorig jaar fikse vertrekpremies aan drie directeuren, die als gevolg van het schrappen van een managementlaag verdwenen. Zij ontvingen respectievelijk 120.000 euro, 85.000 euro en 75.000 euro.

De Wet Normering Topinkomens (WNT), die begin 2013 inging, maximeert ontslagvergoedingen voor bestuurders in de publieke sector op 75.000 euro. Volgens de zorginstelling voldoen de betalingen aan Mengerink en twee van de drie directeuren echter wel aan de WNT-regels. Mengerinks vergoeding was formeel geen vertrekpremie, en de directeuren zouden als 'niet top-functionaris' meer dan 75.000 euro mogen meekrijgen. De woordvoerster wijst erop dat alle betalingen zijn goedgekeurd door de externe accountant. 

Tekortschietende zorg
Om geld te besparen moest CarintReggeland afgelopen jaar 230 voltijdsbanen schrappen. In februari kwam de Twentse ouderenzorginstelling in het nieuws omdat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een zeer kritisch rapport publiceerde over tekortschietende zorg in een van haar woon- en zorgcentra.