Ga naar de inhoud
Nederland

Verzekeraars: meer schade door noodweer vanwege klimaatverandering

Schade in Heeze na extreme hagelbui op 23 juni 2016. Beeld © ANP

Een storm zoals woensdag en extreme hagelbuien zoals in juni 2016 zullen de komende jaren meer schade veroorzaken. Door klimaatverandering wordt het weer extremer en daardoor neemt de schade toe. En dat gaat sneller dan verwacht, blijkt uit een analyse van het Verbond van Verzekeraars.

Verzekeraars merken al jaren dat klimaatverandering gaande is. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek heeft de recentste klimaatscenario's van het KNMI doorgerekend op toekomstige schade. Daarbij is gekeken naar klimaatschade aan woonhuizen en voor bedrijven en auto's. Uit die berekening blijkt dat de schade jaarlijks in het ergste geval ruim 260 miljoen euro op jaarbasis zal toenemen ten opzichte van de huidige situatie.

De aanleiding voor het onderzoek van de verzekeraars was de extreme hagelbui in Brabant en Limburg op 23 juni vorig jaar. Bij de verzekeraars kwamen toen 100.000 schademeldingen binnen. In totaal werd zo'n 500 miljoen euro uitgekeerd. Dat is de grootste natuurschade tot nu toe in Nederland.

Zo erg was het vorig jaar:

De verzekeraars roepen het nieuwe kabinet op om maatregelen te nemen. Ze willen met de nieuwe regering en belangenorganisaties er samen voor zorgen dat klimaatrisico's beheersbaar blijven.

Ook pleit het verbond voor een collectieve verzekering voor overstromingsschade. In tegenstelling wat veel mensen denken is schade door overstromingen in de meeste gevallen niet verzekerd. De verzekeraars onderzoeken of dat kan door een aanpassing in de huidige neerslagclausule van schadeverzekeringen.