Nederland

Hervorming belastingstelsel dichterbij: vlaktaks op tafel

05 september 2017 18:45 Aangepast: 13 november 2017 20:14

De vier formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen een eenvoudiger belastingstelsel. Ze praten serieus over de invoering van een vlaktaks, één belastingtarief voor de meeste inkomens. Er liggen verschillende varianten op tafel, bevestigen ingewijden aan RTL Nieuws.

Nu zijn er vier belastingschijven, variërend van 36,55 procent voor de laagste inkomens tot 52 procent voor de rijksten. Bij invoering van een vlaktaks worden de eerste drie belastingschijven samengevoegd tot één - lager - tarief van bijvoorbeeld 35 procent. Alleen de allerhoogste inkomens zouden dan een hoger tarief betalen.

Vooral voor de middeninkomens pakt een dergelijke vereenvoudiging goed uit. De meeste mensen vallen in de tweede of derde belastingschijf van 40,8 procent. De formerende partijen benadrukten afgelopen maanden al dat juist de middeninkomens komende jaren moeten gaan merken dat het beter gaat. Keerzijde van de invoering van de vlaktaks is wel dat ook de hypotheekrenteaftrek voor veel mensen omlaag zal gaan.

Minder toeslagen

Het CDA pleit al jaren voor invoering van een vlaktaks. Ook de ChristenUnie wil dat. Een belastingstelsel met maar twee tarieven is een stuk eenvoudiger dan het huidige stelsel, een wens van alle formerende partijen. Omdat grote groepen minder belasting gaan betalen zullen ook minder mensen een beroep hoeven te doen op toeslagen.

Hoe hoog het belastingtarief precies zal uitvallen als wordt overgegaan tot vlaktaks, is nog onderwerp van discussie. Dat hangt er ook van af hoe veel geld de formerende partijen bij elkaar weten te sprokkelen. Voor de invoering van een vlaktaks zijn miljarden nodig. Een deel daarvan kan worden gefinancierd uit meevallers. Toch zullen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie ook moeilijke keuzes moeten maken om het benodigde geld bij elkaar te sprokkelen.

Geen gelopen race

Het is nog niet zeker of de vlaktaks er ook echt komt. ‘Dan moet er wel genoeg ambitie zijn,’ zegt een van de onderhandelde partijen. Een eerdere poging tot belastinghervorming strandde twee jaar geleden nog door politieke onwil.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van