Nederland

'Bodemprijs niet in strijd met regels'

31 juli 2014 17:24 Aangepast: 31 juli 2014 17:28

Vereniging Eigen Huis, Sloop de Crisis, ANWB en Telegraaf bevestigen aan RTL Nieuws dat bij hun energie-acties met een streefgetal of vast kortingspercentage is gewerkt. Maar ze ontkennen met klem dat dat in strijd is met de mededingingsregels.

Vereniging Eigen Huis (VEH) laat weten dat ze voor de eenjarige energiecontracten met een vast kortingspercentage werken: "Voor een eenjarig contract wordt eerst bepaald wat de gemiddelde marktprijs is. Hiervoor kijken we op de websites van Nuon, Eneco en Essent wat de aangeboden tarieven zijn voor een vergelijkbaar product. Vervolgens wordt bepaald wat de gemiddelde jaarkosten zouden zijn bij het gemiddelde deze tarieven in combinatie met het gewogen gemiddelde verbruik van de deelnemers. Op basis van marktkennis en onze ervaring bepalen Vereniging Eigen Huis en iChoosr (de partij die energie-acties voor VEH organiseert, red.) hoeveel lager de gemiddelde gewogen jaarkosten moeten liggen ten opzichte van de marktprijs om het beste resultaat voor de gehele groep deelnemers te realiseren."

Het is, zo meldt VEH, correct dat leveranciers geen scherper aanbod kunnen doen dan vooraf is vastgesteld. “Wij kunnen in voorkomende gevallen een scherper aanbod weigeren dan wij in de onderhandelingen over eenjarige contracten hebben gevraagd."

VEH zegt 'geen enkele reden' te hebben om aan te nemen dat hun methode in strijd zou zijn met de mededingingsregels. "Vereniging Eigen Huis hecht er aan om in alle gevallen aan wetgeving te voldoen. Daarom hebben wij voor iedere vorm van collectieve inkoop die wij aanbieden laten nagaan of dit conform de wet- en regelgeving is."

Streefgetal
Sloop de Crisis meldt voor al zijn energieveilingen gebruik te hebben gemaakt van een streefgetal. "Zodra een leverancier het streefgetal biedt, wordt deze tot een winnaar uitgeroepen", laat een woordvoerder weten. "Als meerdere leveranciers het streefgetal bieden, zijn er meerdere winnaars. De samenstelling van het bod bepaalt uiteindelijk welke inschrijvers toegewezen worden aan de winnende leveranciers. Inherent aan de methode mag en kan er niet lager worden geboden dan het streefgetal."

Volgens Sloop de Crisis handelen ze niet in strijd met de mededingingsregels: "Het proces is transparant en wordt door een onafhankelijk veilinghuis uitgevoerd. Alle leveranciers mogen deelnemen."

Richtprijs
"Even heel kort en bondig: er is inderdaad gewerkt met een streefgetal/richtprijs", aldus een woordvoerder van de ANWB. "De ANWB heeft niet het idee dat wat we doen met de veiling in strijd is met mededinging- of consumentenregels. Wij hebben natuurlijk voorafgaand getoetst of onze partner Groepsveiling (de partij die energie-acties voor ANWB organiseert, red.) op een goede manier de veiling organiseert."

De Telegraaf heeft eveneens met Groepsveiling samengewerkt en meldt: "Wij hebben twee keer een Telegraaf Collectief gehad en hierbij ons veilingproces uitbesteed aan een partner: Groepsveiling. Onze partner, Groepsveiling, heeft met een streefgetal gewerkt voor de veiling. Voor een zo goed mogelijk begrip/uitleg verwijs ik u dan ook graag door naar hen."

De woordvoerder van de Telegraaf zegt verder: "Wij zien niet in op welke wijze de veiling die wij hebben laten organiseren door Groepsveiling in strijd zou zijn met het mededingingsrecht of het consumentenrecht. Wij hebben juist een eerlijke veiling willen waarborgen door van Groepsveiling de garantie te eisen dat zij onafhankelijk zijn en geen afspraken met leveranciers hebben die invloed kunnen hebben op het veilingtraject."

Verschillende spelregels
Groepsveiling laat RTL Nieuws weten 'in enkele veilingen' een streefgetal te hebben gehanteerd: "Als één van de leveranciers dit streefgetal biedt in een ronde van twintig minuten, dan is het streefgetal het laagste getal dat geboden mag worden. Als een leverancier hieronder biedt, dan is het bod niet geldig. Als géén van de leveranciers het streefgetal biedt, in de ronde van twintig minuten, dan is het in de laatste ronde een veiling, volledig gebaseerd op de laagste bieder. In de laatste vijftien minuten geldt dan enkel en alleen wie het laagste biedt."

Biedingen onder het streefgetal waren 'in sommige veilingen wel en in sommige veilingen zeker niet' geldig. "Hiervan zijn verschillende varianten mogelijk en effectief gebleken", aldus een woordvoerder van Groepsveiling.

Groepsveiling wil niet bevestigen dat er bij de veilingen van Telegraaf en ANWB is gewerkt met een streefgetal:  "Verschillende veilingen zijn de laatste twee jaren met een vorm van streefgetal gedaan. Waarbij er verschillende spelregels in het verleden zijn geweest. Het veilingmodel heeft zich uiteraard ontwikkeld in de afgelopen vier jaar. Daar willen wij het graag bij laten." Het is onduidelijk of bij de veiling en van Telegraaf en ANWB biedingen onder het streefgetal waren toegestaan.

RTL Nieuws

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore