Nederland

Zorgen over salafisme in Nederland

Het kabinet neemt maatregelen om salafisme in Nederland scherper in de gaten te houden. Er komt geen verbod, maar doel is wel om extremisme en jihadisme door salafisten te voorkomen.