Nederland

Lange wachtlijsten zorg

Bij een kwart van de poliklinieken moeten patiënten te lang wachten voor een behandeling. Bij maag-darm-leverklachten is het wachtlijstprobleem het grootst: patiënten moeten daar regelmatig langer wachten dan de norm van 4 weken.