Nederland

Jongeren vast in Syrië

Nederlandse jongeren die in Syrië met rebellen strijden tegen het regime van president Assad, kunnen het land niet verlaten. De groeperingen hebben hun paspoorten ingenomen om te voorkomen dat ze terugkeren naar Nederland.