Nederland

Onderzoek naar vleesverwerker

Klokkenluiders beschuldigen vleesverwerkingsbedrijf VION er opnieuw van een product ten onrechte te verkopen als biologisch vlees. En dat terwijl een commissie vorige maand constateerde dat er niets aan de hand was bij het bedrijf. VION bekent nu schuld, maar het zou om een incident gaan.