Nederland

Toenemende armoede

Volgend jaar leeft zo'n 10 procent van de Nederlanders onder de armoedegrens. Daarmee neemt de armoede in Nederland volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau weer toe.