Nederland

Verzet tegen aanpak topinkomens

Minister Plasterk wil de salarissen van bestuurders in de semi-publieke sector aanpakken. Gevolg: de minister ontving tientallen protestbrieven van woningcorporaties, waterbedrijven en hogescholen.