Politiek

Hervorming belastingstelsel

Het kabinet en de regeringsfracties VVD en PvdA zijn het eens over een hervorming van het Nederlandse belastingstelsel. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën gaat met de oppositiepartijen om de tafel. Hun steun is nodig, omdat het kabinet in de Eerste Kamer bij lange na geen meerderheid heeft.