Ga naar de inhoud
Historische beslissing

Akkoord over schadefonds voor kwetsbare landen op klimaattop

Overstromingen in Dhaka, Bangladesh, in september. Beeld © Suvra Kanti Das / Abaca

Op de klimaattop in Dubai is een akkoord bereikt over de oprichting van een fonds dat armere, kwetsbare landen helpt met de schade die wordt aangericht door de gevolgen van klimaatverandering. Vorig jaar werd al besloten dat zo'n klimaatschadefonds er moest komen. Dat werd toen door velen een 'historische beslissing' genoemd.

De precieze afspraken werden het afgelopen jaar al besproken door een speciaal opgerichte werkgroep, al verliep dat proces erg moeizaam. De covoorzitter noemde het vandaag 'een moeilijk proces, waar ik nooit meer doorheen wil gaan'.

De Verenigde Arabische Emiraten hebben toegezegd 100 miljoen dollar (ruim 91 miljoen euro) te willen bijdragen aan het fonds. Ook Duitsland legt datzelfde bedrag in. Het Verenigd Koninkrijk wil 60 miljoen pond (ruim 69 miljoen euro) bijdragen aan het klimaatschadefonds.

'Arme landen minst bijgedragen'

Klimaatgezant John Kerry van de Verenigde Staten ging pas laat akkoord met het plan, maar heeft nu gezegd het klimaatschadefonds 'volledig' te steunen. Amerika zegt 17,5 miljoen dollar toe.

Klimaatspecialist van RTL Nieuws Heleen Ekker spreekt over 'een belangrijk besluit'. "Het wereldwijde klimaatschadefonds is heel belangrijk voor ontwikkelingslanden. Zij hebben hier de afgelopen jaren sterk op aangedrongen. De effecten van steeds extremer weer, als gevolg van klimaatverandering, worden in armere landen nu al gevoeld. Terwijl zij het minst hebben bijgedragen aan de uitstoot van broeikasgassen waardoor de aarde opwarmt."

Wat
Lees ook:
Wat betekent winst PVV voor klimaattop, en vijf andere vragen

Voorbeelden van die gevolgen zijn volgens Ekker perioden van extreme hitte en droogte, of juist stortregens die kunnen leiden tot overstromingen. "Met dit fonds kan er geld betaald worden voor de schade en verliezen die landen hierdoor lopen."

Nederland heeft nog niet bekendgemaakt of, en zo ja hoeveel geld het beschikbaar stelt voor het fonds. Volgens Ekker zal Nederland dat tijdens de klimaattop bekendmaken. De Nederlandse eurocommissaris Wopke Hoekstra heeft laten weten dat de Europese Unie in totaal minstens 225 miljoen euro in het fonds stopt.

De Nederlandse klimaatminister Rob Jetten laat in een reactie weten blij te zijn met het akkoord. "Goed nieuws dat er een akkoord is over het schade- en verliesfonds. Nederland heeft zich het afgelopen jaar ingezet voor een fonds dat toegang geeft aan de meest kwetsbare landen in de wereld."

Klimaattop Dubai: 3 hoofdthema's

Op de klimaattop in Dubai staan deze week drie hoofdthema's hoog op de gespreksagenda: mitigatie, oftewel het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, adaptatie (het aanpassen aan de gevolgen van het veranderende klimaat) en financiering van maatregelen en hulp aan kwetsbare landen.

Volgens het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 moet alles in het werk worden gesteld de opwarming op aarde onder de 1,5 graad te houden. En dat zal al moeilijk genoeg worden, zo legt Ekker uit in onderstaande video:

Alarmerend: klimaatdoel 1,5 graden steeds verder uit zicht

01:41