Ga naar de inhoud
30 procent beschermd in 2030

Landen akkoord over natuurbehoud op VN-top over biodiversiteit

De afgevaardigde van Congo bij het congres in Canada. Beeld © AFP

Op de biodiversiteitstop van de Verenigde Naties zijn de deelnemende landen tot een akkoord gekomen over natuurbehoud. Alleen Congo is niet tevreden met de uitkomst van het overleg en steunt het akkoord niet.

Dat heeft de voorzitter van de top in het Canadese Montreal bekendgemaakt.

Met de overeenkomst moeten de soortenrijkdom in de natuur en de verschillende ecosystemen beter beschermd worden. In het akkoord staat onder meer dat in 2030 dertig procent van al het land en water op aarde beschermd gebied moet zijn. Nu heeft nog maar zo'n 17 procent van het land en 8 procent van het water een beschermde status.

Slecht gesteld met biodiversiteit: 'Laatste keer was 66 miljoen jaar geleden'

"Van nature sterven sommige soorten uit en evolueren nieuwe soorten", zei klimaatspecialist Bart Verheggen van RTL Nieuws bij de start van de VN-top. "Dat gaat normaal gesproken heel langzaam, maar volgens schattingen is die uitstervingssnelheid nu een factor 100 tot 1000 hoger dan van nature het geval zou zijn."

Die versnelde uitsterving wordt veroorzaakt door de mens. De belangrijkste oorzaken van het verlies van de teruglopende biodiversiteit zijn het verlies van ruimte (bijvoorbeeld door ontbossing), overexploitatie (door onder meer overbevissing) en vervuiling (zoals door stikstof, een probleem dat in Nederland en omringende landen speelt). Daarnaast speelt ook klimaatverandering een rol.

"Als die snelheid van uitsterven zo door gaat zitten we straks in een mass extinction event'', zegt Verheggen. "De laatste keer dat zo'n massa-uitsterven plaatsvond was 66 miljoen jaar geleden, toen de dinosaurussen verdwenen."

De bedoeling is dat rijke landen uiterlijk in 2025 jaarlijks 20 miljard dollar uittrekken om arme landen te helpen de biodiversiteit op aarde te redden, oplopend tot 30 miljard in 2030.

'Onvoldoende verantwoordelijkheid' 

Congo is niet akkoord omdat het ontevreden is over de opstelling van veel rijkere landen. Volgens armere landen aan de onderhandelingstafel, waaronder Congo, zouden vooral de rijkere landen schuld hebben aan de achteruitgang van de soortenrijkdom, maar nemen die daarvoor te weinig verantwoordelijkheid.

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) is wel tevreden en spreekt van 'een mijlpaal voor het behoud van onze natuurlijke wereld'. Volgens de organisatie heeft het behoud van de soortenrijkdom op aarde 'nog nooit zo hoog op de agenda van de politiek en het bedrijfsleven gestaan'.

WWF benadrukt dat het nu wel aankomt op de uitvoering door alle landen die het akkoord steunen. Daarvoor mist de organisatie de mogelijkheid op sancties tegen landen die zich niet aan het akkoord houden. 

Het VN-biodiversiteitsverdrag dat door de overeenkomst flink wordt aangepast, bestaat sinds 1992. In de tussentijd is de wereldwijde soortenrijkdom hard achteruit gegaan. Die achteruitgang moet nu binnen zeven jaar stoppen volgens het akkoord.

Bekijk ook: Costa Rica stopt ontbossing

03:34
In Costa Rica werden jarenlang grote delen van het regenwoud gekapt. Maar dat land wist het tij uiteindelijk te keren.