Ga naar de inhoud
Onderzoek 2000-2019

VN-rapport: aarde wordt 'onbewoonbare hel' door overstromingen en droogte

Extreme droogte in Indonesië (2017) Beeld © Getty Images

De 21ste eeuw is twintig jaar bezig en in die jaren zijn er 7348 rampen wereldwijd geteld. Dat is bijna twee keer zoveel dan in de twintig jaar daarvoor (1980-1999). Een nieuw VN-rapport schetst een somber beeld voor de toekomst: "We zijn opzettelijk destructief."

Bij die ruim 7000 rampen in de afgelopen twintig jaar zijn vier miljard mensen getroffen en meer dan één miljoen mensen overleden. De toename is mede toe te schrijven aan klimaatverandering, zeggen de onderzoekers.

Bouw dammen en dijken

Overstromingen komen het meest voor, terwijl daar volgens het rapport al effectieve en betaalbare oplossingen voor zijn. Door dammen, dijken en een goed waarschuwingssysteem te bouwen kan al veel leed worden voorkomen. 'Laaghangend fruit' wordt het zelfs in het rapport genoemd, maar het 'fruit' wordt maar niet geplukt. De overheden zijn laks in hun aanpak, zo klinkt het verwijtend.

Vooral landen in Azië zoals Pakistan, India en China worden getroffen door overstromingen. In Afrika hebben ze juist te maken met de gevolgen van droogte.

Door watertekort mislukken oogsten en gaat vee dood. De onderzoekers wijzen erop dat het aantal doden relatief laag lijkt. Bij aardbevingen vallen namelijk de meeste doden, maar bij droogte zou je ook, wat de onderzoekers noemen, indirecte doden moeten meetellen. Door droogte ontstaat ondervoeding en breken ziektes uit waardoor mensen overlijden.

Ondanks dat slechts 1 op de 20 rampen is toe te schrijven aan droogte, heeft droogte volgens het rapport, na overstromingen, toch de grootste impact.

Hittegolven in Europa

In Europa leiden hittegolven tot de meeste doden. De onderzoekers denken dat door klimaatverandering perioden van extreme hitte langer en vaker zullen voorkomen. Dat geldt ook voor droogte en overstromingen, vertellen de onderzoekers in het rapport.

"Het is verbijsterend dat we bewust doorgaan met onze eigen vernietiging," waarschuwt hoofdonderzoeker Mami Mizutori. "Ondanks het bewijs dat we ons enige huis veranderen in een onbewoonbare hel voor miljoenen mensen."

Tien dodelijkste rampen van de afgelopen 20 jaar

Werk aan de winkel

Deze week verscheen ook een VN-rapport over waarschuwingssystemen voor het weer. Omdat extreem weer in de toekomst toeneemt moeten die snel verbeterd worden, met name voor ontwikkelingslanden.

Veel weermodellen en weercomputers richten zich vooral op de Westerse wereld, vertelt Maurice Middendorp van Buienradar. "Voor Afrika zijn ze minder doorontwikkeld en is er dus minder zicht op extremen."

Volgens de meteoroloog is er werk aan de winkel. "Er is een belangrijke rol weggelegd voor de rijkere landen om armere landen te ondersteunen, want zij worden het hardst getroffen door klimaatverandering."

Werken in de nacht: mens past zich aan door hitte VS

02:53
Bouwvakkers werken nu in de nacht, om de hitte te vermijden.