Ga naar de inhoud
8,8 miljoen doden

'Meer doden door luchtvervuiling dan door roken'

In Europa sterven jaarlijks zo'n 800.000 mensen vroegtijdig als gevolg van luchtvervuiling. Dat aantal is naar schatting hoger dan het aantal 'tabaksdoden'.

Wereldwijd gaat het ieder jaar om 8,8 miljoen mensen, zo blijkt uit een Duits onderzoek dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift European Heart Journal

Het aantal doden is twee keer zo hoog als eerder geschat. "Luchtvervuiling is een belangrijkere doodsoorzaak dan roken", zegt de Duitse hoogleraar Thomas Münzel die betrokken was bij het onderzoek volgens The Guardian. Gemiddeld wordt een mensenleven met twee jaar verkort. 

'Fijnstofnorm
Lees ook
'Fijnstofnorm moet snel strenger, gezondheid niet beschermd'

Volgens de laatste cijfers van de wereldgezondheidsorganisatie WHO sterven er wereldwijd jaarlijks ruim 7 miljoen mensen als gevolg van roken. Münzel: "Maar roken is individueel te voorkomen, luchtvervuiling niet."

Voor de nieuwe studie zijn drie soorten onderzoeksdata gecombineerd: blootstelling aan luchtvervuiling, bevolkingsdichtheid en de gezondheidsimpact van vervuilde lucht. Het blijkt dat Europa slechter scoort dan het wereldwijde gemiddelde.

Hart- en vaatziekten

Veruit de meeste mensen krijgen hart- en vaatziekten als gevolg van luchtvervuiling. Zij lopen het risico een hartaanval op beroerte te krijgen. 7 procent van de slachtoffers is overleden als gevolg van longkanker. Bij nog eens 7 procent leidde een longontsteking tot vroegtijdig overlijden.

De onderzoekers concluderen dat vooral het fijnstof in de lucht omlaag moet om te voldoen aan de richtlijnen van de WHO.

Luchtvervuiling
Lees ook:
Luchtvervuiling op de kaart: hier is de lucht het smerigst