Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

Wel of geen schaliegas?

Wel of geen schaliegas?

PvdA-leider Diederik Samsom zegt 'nog grote twijfels' te hebben over het boren naar schaliegas. Het 'aanvaardbare risico' is voor de partije nog onvoldoende zekerheid.

Highlights

PvdA-leider Diederik Samsom zegt 'nog grote twijfels' te hebben over het boren naar schaliegas. Het 'aanvaardbare risico' is voor de partije nog onvoldoende zekerheid.

PvdA-leider Diederik Samsom zegt 'nog grote twijfels' te hebben over het boren naar schaliegas. Het 'aanvaardbare risico' is voor de partije nog onvoldoende zekerheid.

Highlights

Topnieuws
meer stories
Meest gelezen: Nederland
10 september 2013 15:42, in:

Wel of geen schaliegas?

PvdA: Nog grote twijfels over schaliegas

PvdA: Nog grote twijfels over schaliegas

De PvdA heeft nog steeds grote twijfels over het boren naar schaliegas. Dat zegt fractievoorzitter Diederik Samsom tegen RTL Nieuws.

Samsom zegt alleen voorstander te zijn van het boren naar schaliegas als dat kan op een 'schone en veilige' manier. Twee weken geleden bleek uit onderzoek dat minister Kamp had laten doen dat de risico's van het boren naar het gas 'aanvaardbaar' zijn. De PvdA gaf toen al aan 'nog niet overtuigd' te zijn. Dat lijkt nu nog steeds het geval.
 
Zaterdag gaan Kamerleden van de PvdA op bezoek in Flevoland en Boxtel, waar proefboringen naar schaliegas moeten gaan plaatsvinden.

10 september 2013 12:48, in:

Wel of geen schaliegas?

GroenLinks: Zelf kiezen voor schaliegas

GroenLinks: Zelf kiezen voor schaliegas

Wel of geen schaliegas uit je gasfornuis? GroenLinks vindt dat iedereen dat zelf moet kunnen kiezen. De partij wil energiebedrijven daarom verplichten om mensen straks die keuze te geven.

"Als ik zo heel veel mensen spreek zeggen mensen: dat schaliegas, daar willen we niet aan beginnen", zegt Liesbeth van Tongeren van GroenLinks. "Dan willen ze er vast ook niet op koken, en dat moeten ze duidelijk kunnen maken aan de mensen die dat gas leveren."

GroenLinks is fel tegen schaliegaswinning, omdat het milieuvervuilend zou zijn. Het kabinet moet overigens nog besluiten of er geboord gaat worden naar schaliegas.

05 september 2013 11:32, in:

Wel of geen schaliegas?

Kamp: Volop inspraak over schaliegaswinning

Provincies, gemeenten en andere betrokkenen krijgen volgens minister Henk Kamp volop de kans tot inspraak over proefboringen naar schaliegas.

"Het Rathenau Instituut stelt terecht dat overleg met en inspraak van bewoners en betrokken gemeenten en provincies van belang is wanneer proefboringen overwogen worden", zegt Kamp (Economische Zaken). "Als groen licht gegeven wordt, zijn een milieueffectrapportage en meerdere vergunningen en instemmingen nodig. In deze procedures is inspraak wettelijk vastgelegd."

Volgens het rapport van het Rathenau Instituut zouden in de besluitvorming rond schaliegas de lokale overheden buiten spel zijn gezet. Ook zou de overlast voor bewoners te weinig aan bod zijn gekomen.
 

05 september 2013 09:32, in:

Wel of geen schaliegas?

'Samenwerking schaliegas cruciaal'

'Samenwerking schaliegas cruciaal'

Minister Kamp van Economische Zaken heeft het felle verzet tegen schaliegasboringen over zichzelf afgeroepen. Dat stelt het Rathenau Instituut.

Volgens het instituut zou Kamp provincies en gemeenten veel meer inspraak moeten geven. Eelco Hiltermann op de redactie.

Hoe had Kamp dat moeten doen?

Schaliegas is een heel gevoelig dossier en juist dan is samenwerking cruciaal, aldus het instituut. Kamp had gemeenten en provincies er al vanaf het begin bij moeten betrekken. Dan blijft het natuurlijk de vraag of ze daardoor van gedachten zouden zijn veranderd.

“Dan had het gesprek over heel wat meer dingen gegaan dan alleen een risicorapport dat zegt dat het niet direct de grond in lekt”, aldus Jan Staman van het Rathenau Instituut, een door de overheid ingesteld onderzoeksbureau. "Je vraagt wel heel veel geloof en hoop van burgers en lagere overheden als je alleen met dat rapport aan komt zetten.”

Het Rathenau Instituut is verbaasd dat het weer fout gaat, omdat eerder de CO2 opslag in Barendrecht al werd geannuleerd door een gebrek aan draagkracht.

Hoe komt het dat de overheid dan kennelijk toch weer dezelfde fout maakt?

Het onderzoek zegt dat dat door de wet komt. Wat onder de grond zit is de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid. De Rijksoverheid neemt een besluit en zegt vervolgens tegen lagere overheden: zo en zo gaan we het doen.

Vraag blijft wel of het beter was gegaan als Kamp gemeenten en provincies al eerder had betrokken bij de samenwerking. Ze staan al vanaf het begin vijandig tegenover schaliegas.

 

05 september 2013 09:17
Je vraagt wel heel veel geloof en hoop van burgers en lagere overheden als je alleen met dat rapport aan komt zetten.
Jan Staman-Rathenau Instituut Verzet schaliegas
05 september 2013 08:19, in:

Wel of geen schaliegas?

'Overheid kweekt geen vertrouwen'

Minister Henk Kamp van Economische Zaken had vertrouwen moeten opbouwen rond de proefboringen naar schaliegas, maar heeft dat vooralsnog niet gedaan. Dat zegt directeur Jan Staman van het Rathenau Instituut tegen RTL Nieuws.

"De overheid had een vertrouwensbasis moeten opbouwen met lagere bestuurslagen, het bedrijfsleven en burgers die wonen waar geboord gaat worden," aldus Staman. "Daar is een poging toe ondernomen, maar heeft niet gewerkt. Je ziet nu dat het verzet groeit. De minister komt nu met een rapport, maar dat rapport gaat 'm niet redden."

Volgens Staman is het nog niet te laat, Kamp zou er nog uit kunnen komen met de burgers. Dan moet hij zich wel anders opstellen. "De minister moet veel meer overleggen met het lokale bestuur. Ze moeten praten over de vraag: hoe kunnen we dit samen gaan doen?" 

05 september 2013 07:22, in:

Wel of geen schaliegas?

'Kamp pakt discussie schaliegas verkeerd aan'

Minister Henk Kamp heeft het verzet tegen schaliegas aan zichzelf te danken. Dat concludeert het Rathenau Instituut dat het debat rond boringen naar schaliegas heeft onderzocht.

Volgens het instituut gaat het debat vooral over de risico's van de boringen, terwijl het nut van schaliegas en de overlast voor de omgeving nauwelijks aan bod komen. Dat zou het verzet tegen boringen naar schaliegas voeden. 
 
Het instituut vindt ook dat Kamp zich te veel richt op het landelijk belang en gaat te makkelijk voorbij aan de mogelijke, lokale gevolgen. De overlast is nu vooral voor de regio, terwijl het Rijk de opbrengsten opeist. Compensatie voor lagere huizenprijzen en investeringen in lokale duurzame energie zouden schaliegaswinning aantrekkelijker maken.
 
Kamp het beter kunnen weten, stellen de onderzoekers. De opslag van koolstofdioxide bij Barendrecht ging niet door na verzet van bewoners in de omgeving. Volgens de onderzoekers had het Rijk daarvan kunnen leren en lagere overheden een grotere rol moeten geven in de besluitvorming over schaliegas. 
 
De conclusies van het Rathenau Instituut zijn opvallend: het instituut had zijn rapport al in juli naar de drukker gestuurd. Dat was voordat de ophef over schaliegas begon. 
04 september 2013 15:00
Het geeft aan dat schaliegas dus weliswaar bijdraagt, maar niet de afname van het Groningen gas (in Slochteren, red.) kan vervangen, en dus ook niet de inkomsten van de staat kan vervangen op het moment dat het Groningse veld leegloopt.
René Peters - olie- en gasexpert TNO Pas na 15 jaar winst op schaliegas
04 september 2013 13:09, in:

Wel of geen schaliegas?

Schaliegas pas na 15 jaar winstgevend

Schaliegas pas na 15 jaar winstgevend

Het duurt vijftien jaar voor bedrijven winst maken op schaliegas, mocht er gestart worden met boringen. Dat is de inschatting van Energiebeheer Nederland.

Energiebeheer Nederland heeft onderzoek laten doen naar de kosten en opbrengsten van schaliegas. Verslaggever Eelco Hiltermann op de redactie.

Hoe komen ze aan die 15 jaar?

Het boren naar schaliegas is erg duur. Want het zit diep in de grond gevangen in schaliegesteente. Het kost veel moeite om het uit dat gesteente te krijgen. Bovendien moet de infrastructuur om te kunnen boren nog helemaal worden opgezet. En dat kost veel geld.

Over welke bedragen hebben we het dan?

Energiebeheer Nederland heeft onderzoek gedaan naar Brabant, waar de belangrijkste plekken voor schaliegas zitten. Daar zijn ook al proefboorlocaties aangewezen. Het boren naar schaliegas kost daar naar schatting tussen de 4,5 en 4,9 miljard euro. Voordat je dat hebt terugverdiend ben je 15 tot 18 jaar verder.

Daarna kunnen gasbedrijven winst gaan maken. Maar ondertussen wordt er wel belasting - gasbaten - aan overheid betaald. En die bedragen 0,5 tot 0,7 miljard euro per jaar. De overheid profiteert dus al wel eerder van de proefboringen door belastingen.

Hoe zeker zijn deze aannames?

Erg onzeker. Zolang we nog geen proefboringen hebben gedaan,op zijn vroegst in de tweede helft van 2014, weten we nog niet precies hoeveel schaliegas er onder de grond ligt en hoe makkelijk of moeilijk dat te winnen is. Bovendien zijn er milieurisico's, die volgens tegenstanders van schaliegas veel te conservatief worden ingeschat.

Maar dit is volgens Energiebeheer Nederland het meest waarschijnlijke scenario en geeft dus in ieder geval een inschatting. Maar we weten pas meer als er proefboringen zijn gedaan.

 

27 augustus 2013 16:07, in:

Wel of geen schaliegas?

Brabant verklaart: wij zijn schaliegasvrij

De provincie Noord-Brabant zal zich op korte termijn schaliegasvrij verklaren. Uit een rondgang blijkt dat een initiatief van coalitiepartij CDA om de provincie helemaal als 'boorvrije zone' aan te merken, steun krijgt van een meerderheid in Provinciale Staten.

De PvdA, SP en GroenLinks in Brabant sluiten zich aan bij het initiatief. De PvdA in Provinciale Staten noemt het een heel goed initiatief. En hoewel fractievoorzitter Henk Leenders zich afvraagt of het juridisch kan, noemt hij het een sterk signaal aan Den Haag. In de Tweede Kamer heeft de PvdA nog geen standpunt ingenomen. "Maar wij maken onze eigen afweging", zegt Leenders.
 
"We hoeven niet machteloos toe te kijken", reageert SP-fractievoorzitter Nico Heijmans.
 
VVD: pure symboolpolitiek
De VVD in Brabant kondigde direct een tegenstem aan. Fractievoorzitter Mieke Geeraedts meent dat er proefboringen moeten komen als dat veilig kan om het potentieel van schaliegas te kunnen bepalen. Het CDA-initiatief noemt ze 'pure symboolpolitiek' en 'verkiezingsretoriek'. Ze heeft niet de illusie dat de provincie of gemeenten beslissingen van minister Henk Kamp (Economische Zaken) kunnen blokkeren.
 
SP-gedeputeerde Johan van den Hout noemt het prima dat Provinciale Staten een standpunt inneemt. Hij gelooft niet dat de provincie machteloos staat. Eerder verklaarden ongeveer 50 gemeenten zich al schaliegasvrij. Het gaat onder andere om de drie gemeenten die zijn uitgekozen voor proefboringen: Boxtel, Haaren en Noordoostpolder.

 

26 augustus 2013 15:26, in:

Wel of geen schaliegas?

PvdA nog niet overtuigd

Schaliegaswinning in Nederland mag alleen plaatsvinden als dit schoon en veilig kan. Dat vindt PvdA-kamerlid Jan Vos.

"De economische kansen zijn groot, maar dit mag niet ten koste gaan van ons milieu of ons drinkwater", zegt Vos tegen RTL Nieuws. 

Het rapport over schaliegaswinning gaat volgens Vos maar in beperkte mate in op schone en innovatieve methoden die mogelijk kunnen worden gebruikt. Over deze en andere vragen naar aanleiding van het rapport wil de PvdA een hoorzitting organiseren. 

"Wij zullen het onderzoeksrapport, de hoorzitting en de appreciatie van de Commissie MER vervolgens in gezamenlijkheid beoordelen", aldus Vos. 

26 augustus 2013 15:08, in:

Wel of geen schaliegas?

Kamerleden: Waarom zo'n haast met schaliegas?

De oppositie in de Tweede Kamer is overwegend blij dat Henk Kamp het besluit rondom de schaliegasboringen heeft uitgesteld, maar volgens de meeste partijen mag de minister nog wel meer tijd nemen. Als het aanvullende onderzoek naar de boringen in september is afgerond, moet nog uitgebreid worden gesproken over het nut en de noodzaak, vinden de partijen D66, GroenLinks, ChristenUnie en het CDA.

D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven vreest dat na de uitkomsten van het onderzoek geen ruimte meer is voor een open discussie. Volgens haar wekt Kamp de indruk dat het maar om een proef gaat en dat de politieke keuze daarna nog openligt. "Maar het tegendeel is waar. Na een proef is er geen aparte discussie meer over nut en noodzaak van de exploitatie van schaliegas."
 
Ook Agnes Mulder (CDA) wil meer tijd. Zij vindt dat goed moet worden gekeken naar de gevolgen voor inwoners van de gebieden waar mogelijk proefboringen plaatsvinden. "We hebben geen haast. Het gas loopt niet weg en Nederland heeft niet accuut extra gas nodig."
 
De partijen GroenLinks en de ChristenUnie laten weten sowieso weinig te zien in de gasboringen. Liesbeth van Tongeren laat namens GroenLinks weten de keuze voor schaliegas 'uitermate onverstandig' te vinden. "We moeten nu overstappen op duurzame energie en vervuilende energie achter ons laten." Ook Carla Dik-Fabe van de ChristenUnie ziet de noodzaak voor schaliegas niet. "We hebben schaliegas niet nodig dus waarom dan risico's voor het milieu nemen in bovendien dichtbevolkt gebied?''
26 augustus 2013 13:18, in:

Wel of geen schaliegas?

Begrip van politici over uitstel besluit schaliegas

Tweede Kamerleden reageren op Twitter op het onderzoek naar de effecten van boringen naar schaliegas. Veel van hen hebben er begrip voor dat het kabinet het definitieve besluit over het toestaan van schaliegasboringen, uitstelt.

Reinette Klever (PVV): veiligheid én draagvlak bevolking doorslaggevend voor besluit schaliegaswinning. PVV wacht uitkomst nader onderzoek af.

Stientje van Veldhoven (D66): @SvVeldhoven: Kabinet neemt binnenkort besluit over exploitatie schaliegas. Waarom? #geenhaast #watindebodemzitvergaatniet

Liesbeth van Tongeren (GroenLinks): Waarom sluit Kamp een SERenergieakoord om naar meer schone energie te komen en gaat hij tegelijkertijd stap voor stap #schaliegas toestaan?

Henk Krol (50Plus): Gelukkig geen kippenhaast. Er wordt nog niet geboord naar schaliegas.

26 augustus 2013 12:23, in:

Wel of geen schaliegas?

Tegenstanders schaliegas teleurgesteld

Tegenstanders van het boren naar schaliegas reageren teleurgesteld op het vandaag gepresenteerde schaliegas-onderzoek. Milieudefensie noemt het een omstreden onderzoek en drinkwaterbedrijf Vitens vindt dat het risico's onvoldoende in beeld brengt.

"De onderzoekers stellen dat de mogelijke gevolgen en risico’s voor natuur, mens en milieu beheersbaar zijn. Door (proef)boringen naar schaliegas kan het grondwater verontreinigd raken als er calamiteiten zijn bij het boren of wanneer de gevaarlijke chemicaliën die bij het boren worden gebruikt vrijkomen'', aldus Vitens.

Milieudefensie: "Minister Kamp maakt vandaag de weg vrij voor schaliegaswinning in Nederland. Het is kwalijk dat de minister probeert de zorgen van inwoners van Boxtel, Haaren en de Noordoostpolder te sussen door het besluit uit te stellen, te praten over inspraak en door hun zorgen te bagatelliseren met de uitkomsten van een omstreden onderzoek.”

Schaliegasvrij Nederland:  "Het is een heel eenzijdig, teleurstellend en onvolledig onderzoek. Recente literatuur ontbreekt. De conclusie dat boren naar schaliegas veilig kan, is zwak onderbouwd. Schaliegas stelt de overgang naar duurzame energie uit en dient geen doel'', zegt vicevoorzitter Willem Jan Atsma.

26 augustus 2013 12:07, in:

Wel of geen schaliegas?

Experts: 'Goed dat er aanvullend onderzoek komt'

Deskundigen vinden het goed dat het kabinet heeft besloten aanvullend onderzoek te doen. Het huidige rapport is vooraal gebaseerd op de bevindingen in het buitenland. Voor de specifiek Nederlandse situatie is volgens de experts meer nodig en is het een goede zaak dat dat nu ook gaat gebeuren. Verslaggever Hella Hueck zet de reacties op een rij. 

26 augustus 2013 11:16, in:

Wel of geen schaliegas?

Kamp: risico's schaliegas zijn beheersbaar

De risico's van schaliegaswinning zijn volgens minister van Economische Zaken Henk Kamp beheersbaar. Hij zei dat in een reactie op de uitkomsten van een onderzoek dat hij liet uitvoeren.

"Er zijn altijd risico's verbonden aan gaswinning. De risico's bij schaliegas zijn beheersbaar."

Hij benadrukt dat hij nog geen besluit heeft genomen. "Ik moet zelf zorgen voor een zorgvuldig besluit en zo breed mogelijke steun verwerven'', reageerde hij op de vraag of hij de twijfelende coalitiepartner PvdA binnenboord probeert te houden.

Bewoners, gemeenten en de Tweede Kamer krijgen nog veel de gelegenheid om mee te praten, zei hij.

26 augustus 2013 10:47, in:

Wel of geen schaliegas?

'Koopkracht gewone mensen mogelijk gebaat bij winning schaliegas'

Het winnen van schaliegas zou van belang kunnen zijn voor de koopkracht van gewone mensen. Dat zegt minister van Economische Zaken Henk Kamp tijdens een persconferentie over proefboringen naar schaliegas.

De minister vergeleek de betekenis van schaliegas met de vondst van aardgas in de Nederlandse bodem. Hij deed dat nadat het kabinet een onderzoek naar proefboringen vandaag openbaar had gemaakt.

26 augustus 2013 10:45, in:

Wel of geen schaliegas?

'Proefboringen niet eerder dan tweede helft 2014'

De proefboringen naar schaliegas in Nederland beginnen op zijn vroegst pas in de tweede helft van volgend jaar. Dat heeft minister Kamp van Economische Zaken gezegd. Mocht er na de boringen besloten worden tot winning dan volgt er een nieuwe procedure met diverse inspraakrondes. 

26 augustus 2013 10:22, in:

Wel of geen schaliegas?

Wat zijn de veiligheidsrisico's van boren naar schaliegas?

Boren naar schaliegas brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Wat zijn die volgens het onderzoek van Witteveen en Bos?

- Blow outs: het aan te boren gas staat onder hoge druk, waardoor explosies kunnen ontstaan. Witteveen en Bos noemt dit risico nagenoeg afwezig.

- Grondwatervervuiling: dit kan gebeuren door lekkages van de vloeistof die bij schaliegasboringen in de put worden geïnjecteerd, of door lekkages van methaan. Witteveen en Bos noemt dit risico zeer klein.

- Het totale veiligheidsrisico per boorlocatie is naar verwachting groter dan bij conventionele gaswinning door de grotere hoeveelheid putten.

- Er kunnen aardbevingen ontstaan tot een kracht van 3 op de schaal van Richter.

- Bij schaliegaswinning is geen kans op bodemdaling.

Het belangrijkste effect op de omgeving is licht en geluidhinder, schrijven Witteveen en Bos. Als een put eenmaal is geslagen, neemt die hinder af. Het slaan van een put kost ongeveer een jaar.

Witteveen en Bos noemen ook maatregelen die veiligheidsrisico’s kunnen voorkomen of kleiner maken. Daarvoor is een aanpassing van wetgeving in de maak.

26 augustus 2013 09:31, in:

Wel of geen schaliegas?

Onderzoek schaliegasboringen in september klaar

De aanvullende milieu-effectrapportage naar de effecten van boren naar schaliegas wordt eind september verwacht. Het kabinet neemt dan in oktober een besluit over proefboringen.

Lokale bestuurders en omwonenden worden vervolgens betrokken bij die proefboringen. Drie beoogde locaties voor proefboringen zijn bij Boxtel, Haaren en de Noordoostpolder. Op zijn vroegst wordt er dan medio 2014 geboord naar schaliegas.

26 augustus 2013 09:25, in:

Wel of geen schaliegas?

Nog geen besluit over proefboring schaliegas

Nog geen besluit over proefboring schaliegas

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) beslist pas in oktober of er proefboringen kunnen worden gedaan naar schaliegas.

Kamp wacht op advies van de commissie voor de milieueffectrapportage (mer), die nog moet oordelen over het rapport van ingenieursbureau Witteveen+Bos, zo schrijft hij maandag aan de Tweede Kamer. Het bureau onderzocht in opdracht van de minister de gevolgen voor veiligheid voor mens, natuur en milieu van het opsporen en winnen van schaliegas en concludeerde dat dit veilig kan. Het mer-advies wordt eind september verwacht.

Om erachter te komen of schaliegas aantrekkelijk kan zijn voor de staatskas en de Nederlandse economie zijn volgens Kamp wel proefboringen nodig. Lokale bestuurders en omwonenden worden betrokken bij dergelijk onderzoek dat duidelijk moet maken of en hoe de proefboring verantwoord en veilig kan worden gedaan, aldus de minister.

Als blijkt dat dit kan, zijn nog meer vergunningen nodig. De gemeente heeft daarbij een rol, bijvoorbeeld bij het afgeven van de benodigde bouwvergunning voor de boorinstallatie. Drie beoogde locaties voor proefboringen zijn bij Boxtel, Haaren en de Noordoostpolder.

Belangrijkste conclusies schaliegasonderzoek
   
    - Het totale veiligheidsrisico per boorlocatie is naar verwachting groter dan bij conventionele gaswinning door de grotere hoeveelheid putten.
    - Er kunnen aardbevingen ontstaan tot een kracht van 3 op de schaal van Richter.
    - Bij schaliegaswinning is geen kans op bodemdaling.
    - Het risico op grond- en drinkwatervervuiling is beheersbaar omdat het schaliegas op grote diepte zit, er hoge eisen zijn voor de kwaliteit van de boorput en er toezicht is.
    - Het risico op vervuiling van bodem, ondiep grondwater en oppervlaktewater wordt in Nederland tot een minimum beperkt. Door minder schadelijke hulpstoffen te gebruiken kan het effect van eventuele vervuiling worden voorkomen.
    - Het belangrijkste effect op de omgeving is dat winning van schaliegas meer ruimte inneemt dan conventionele gaswinning. Er zijn per boorlocatie meer industriële activiteiten. De hinder (licht en geluid) die dit oplevert is afhankelijk van lokale omstandigheden. Nader onderzoek op de locatie is nodig.
    - De gevolgen van schaliegaswinning zijn voor het klimaat vergelijkbaar of iets groter dan conventionele gaswinning. Door de intensievere logistiek en langer boren vindt er meer CO2-uitstoot plaats.
26 augustus 2013 09:03, in:

Wel of geen schaliegas?

Kabinet: Nog niet boren naar schaliegas

Het kabinet neemt nog geen besluit over boren naar schaliegas. Er is nog aanvullend onderzoek nodig.

Uit onderzoek van ingenieursbureau Witteveen+Bos blijkt dat de risico’s van opsporing en winning van schaliegas goed te ondervangen zijn. 

Een commissie van deskundigen moet nu advies uitbrengen over het rapport van Witteveen+Bos. Daarna wordt een besluit over het mogelijk in behandeling nemen van aanvragen voor proefboringen eerst gedeeld met de Tweede Kamer, schrijft het kabinet.

Mochten aanvragen voor proefboringen in behandeling worden genomen, dan is specifiek onderzoek nodig op locatie. Daaruit moet blijken op welke manier de voorgenomen proefboring veilig en verantwoord kan worden uitgevoerd.

Als de resultaten allemaal positief zijn dan kan de boor op zijn vroegst medio volgend jaar de grond in.